Дніпро. Дошкільний навчальний заклад № 239

   


Навчальний процес

 

                                     Пріоритетні завдання

на  2015 – 2016 навчальний рік

колективу ДНЗ №239

1. Вдосконалити роботу щодо підвищення якості формування патріотичних почуттів дошкільнят ,формування рис громадянина української держави, розвиненої духовності, моральності, правової культури,засобами різних видів мистецтв, з використанням освітньо-інноваційних технологій згідно до вимог Базового компоненту, в тісній співпраці педагогічного колективу з родиною.

2.Спрямувати роботу ДНЗ щодо формування основ здорового способу життя,       створення  умов для забезпечення стійкої позитивної мотивації до збереження та зміцнення власного здоров'я, формування психологічного здоров'я дошкільника як важливого чинника здоров'я людини в цілому,через освітню лінію: «Особистість дитини» (зміст освіти – безпека життєдіяльності; здоров’язбережувальна компетенція).

3.Розпочати поглиблену роботу щодо створення комунікативно-  

 мовленнєвого розвитку дошкільників , як одного з основних чинників  становлення особистості в дошкільному дитинстві та сформованості соціальних і пізнавальних досягнень дитини — потреб і інтересів, що є основою особистісної культури, через освітню лінію: «Гра дитини»

(зміст освіти:гра як провідна діяльність)

 

 

 

                                         Пріорітетні завдання 

                               на 2014 - 2015 навчальний рік 

                         педагогічного колективу ДНЗ №239

 

1. Розпочати роботу щодо удосконалення форм, змісту і методів формування екологічного світорозуміння, екологічної вихованості та природничо-екологічної компетенції дошкільників через освітню лінію «Дитина у природному довкіллі» комплексної додаткової програми «Дитина у дошкільні роки» (зміст – Всесвіт; природа космосу).

 

2. З метою успішної реалізації та узагальнення завдань V етапу (підсумкового) обласної науково-методичної проблеми «Креативна освіта для розвитку інноваційної особистості» спрямувати роботу педагогічного колективу на впровадження елементів сучасних технологій в організацію театральної діяльності дошкільників відповідно до вимог Базового компонента дошкільної освіти.

 

3. Вдосконалити роботу з модернізації підходів роботи з становлення базису кулуари українського народу, формування міжособистісних взаємовідносин між дітьми та їх батьками, шляхом партнерства та взаємодії педагогічного колективу та батьківської громадськості.