ВУЗ ШАГ

Дніпро. Дошкільний навчальний заклад № 239

   

Фінансова діяльність ДНЗ

 

ЗВІТ БАТЬКІВСЬКОГО КОМІТЕТУ ПРО НАДХОДЖЕННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ БЛАГОДІЙНИХ ВНЕСКІВ

за період

СІЧЕНЬ - СЕРПЕНЬ  2018 рік

За період січень-серпень 2018 року у батьківський комітет ДНЗ надійшло

12 тисяч 500 гривень  00коп. (дванадцять тисяч п'ятсот гривень) За які було

ПРИДБАНО:

Вишиванки для хлопчиків – 1.200грн.+ 80 грн.(12 шт.)+800грн. +44грн. (8шт)

Вишиванки для дівчат – 3346грн  0.73коп (10+8)+45грн.

Фарба для підлоги (пральня) – 95.00грн.

Повірка манометрів – 184.85+ 531.79грн

Ремонт газонокарки – 275.00 грн

Тканина для костюмів – 527 грн

Фарба для клумб – 178.86 грн

Масло моторне – 106 грн

Цемент для підлоги павільйону – 194,94 +57.60 грн.

Для поливу – 40грн

Шифер для павільйону – 700грн.

Ізолююча стрічка – 50 грн.

Вікно у гупі №4 – 3.218 грн.

Папка на зав’язках для архіву – 77грн.

Лампочки – 70грн.

Навісний замок на хвіртку – 50грн.

Мітла і граблі – 108грн.

Саморізи – 30грн.

Ксероксний папір та файли - 496грн.

Патрон наклонний – 36.60грн.

Матеріал для зовн.освітлення – 153грн.

 

ВИТРАЧЕНО: 12 тисяч 592 гривні  00 коп.

ЗАЛИШОК: 00 гривень  00 коп.

Фінансово-господарська діяльність дошкільного закладу

Це складний і відповідальний напрямок роботи.

Фінансово-господарська діяльність дитсадка, здійснюється згідно кошторису.

Формується наш кошторис із фінансових асигнувань, що надходять із:

 - місцевого бюджету;

 - батьківських коштів за харчування дітей;

 - благодійних та спонсорських надходжень.

 

 Всі кошти спрямовуються на забезпечення життєдіяльності дитячого закладу (тобто,на харчування дітей та на створення комфортних умов для перебування дітей в садочку).

 

КОШТОРИС 
на 2017 рік
40506248 Комунальний заклад освіти"Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 239" Дніпровської міської ради
(код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи)
м.Дніпро
(найменування міста, району, області)
Вид бюджету місцевий (міський бюджет м.Днiпра)
         
Код   та   назва  відомчої  класифікації  видатків та кредитування бюджету 10 Комунальний заклад освіти"Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 239" Дніпровської міської ради
         
Код  та назва програмної  класифікації  видатків  та  кредитування державного бюджету
         
(код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу)  *      
        (грн.)
  Код Усього на рік  РАЗОМ 
Найменування загальний фонд спеціальний фонд
1 2 3 4 5
НАДХОДЖЕННЯ - усього х 3 456 135,00 514 923,00 3 971 058,00
Надходження коштів із загального фонду бюджету х 3 456 135,00 х 3 456 135,00
Надходження коштів із спеціального фонду бюджету, у тому числі: х х 514 923,00 514 923,00
 - надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством 25010000 х 514 923,00 514 923,00
(розписати за підгрупами)    х    
Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю 25010100 х 514 923,00 514 923,00
 - інші джерела власних надходжень бюджетних установ 25020000 х    
(розписати за підгрупами)    х    
- інші надходження, у тому числі:   х    
- інші доходи (розписати за кодами класифікації доходів бюджету)   х    
- фінансування (розписати за кодами класифікації фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання)   х    
- повернення кредитів до бюджету (розписати за кодами програмної класифікації видатків та кредитування бюджету,  класифікації  кредитування бюджету)
  х    
  х ** **
         
ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ   х 3 456 135,00 514 923,00 3 971 058,00
  КРЕДИТІВ - усього        
Поточні видатки 2000 3 456 135,00 514 923,00 3 971 058,00
Оплата праці  2110 2 024 968,00   2 024 968,00
Заробітна плата 2111 2 024 968,00   2 024 968,00
Грошове забезпечення військовослужбовців 2112      
Нарахування на оплату праці 2120 445 494,00   445 494,00
Використання товарів і послуг 2200 984 423,00 514 923,00 1 499 346,00
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210 30 006,00   30 006,00
Медикаменти та перев'язувальні матеріали 2220 1 153,00   1 153,00
Продукти харчування 2230 367 247,00 514 923,00 882 170,00
Оплата послуг (крім комунальних) 2240 64 460,00   64 460,00
Видатки на відрядження 2250 43,00   43,00
Видатки та заходи спеціального призначення 2260      
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2270 520 834,00   520 834,00
Оплата теплопостачання 2271      
Оплата водопостачання та водовідведення 2272 19 480,00   19 480,00
Оплата електроенергії 2273 95 705,00   95 705,00
Оплата природного газу 2274 405 649,00   405 649,00
Оплата інших енергоносіїв 2275      
Оплата енергосервісу  2276      
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм 2280 680,00   680,00
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм 2281      
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 2282 680,00   680,00
Обслуговування боргових зобов'язань 2400      
Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань 2410      
Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань 2420      
Поточні трансферти 2600      
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 2610      
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 2620      
Поточні трансферти урядам іноземних держав  та міжнародним організаціям 2630      
Соціальне забезпечення 2700 643,00   643,00
Виплата пенсій і допомоги 2710      
Стипендії 2720      
Інші виплати населенню 2730 643,00   643,00
Інші поточні видатки 2800 607,00   607,00
Капітальні видатки 3000      
Придбання основного капіталу 3100      
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 3110      
Капітальне будівництво (придбання) 3120      
Капітальне будівництво (придбання) житла 3121      
Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів 3122      
Капітальний ремонт 3130      
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) 3131      
Капітальний ремонт інших об'єктів 3132      
Реконструкція та реставрація 3140      
Реконструкція житлового фонду (приміщень) 3141      
Реконструкція та реставрація інших об'єктів 3142      
Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури 3143      
Створення державних запасів і резервів 3150      
Придбання землі та нематеріальних активів 3160      
Капітальні трансферти 3200      
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 3210      
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів 3220      
Капітальні трансферти урядам  іноземних держав та міжнародним організаціям 3230      
Капітальні трансферти населенню 3240      
Надання внутрішніх кредитів 4110      
Надання кредитів органам державного управління інших рівнів 4111      
Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям 4112      
Надання інших внутрішніх кредитів 4113      
Надання зовнішніх кредитів 4210      
Нерозподілені видатки 9000      
         
Начальник відділу ЦБ департаменту гуманітарної політики ДМР навчальних закладів Новокодацького району   Є.О. Мітіна
(посада)   (підпис)  (ініціали і прізвище)
         
Керівник закладу   О.М. Зайва
(посада)   (підпис)  (ініціали і прізвище)
         
         
10.02.2017        
(число, місяць, рік)