Дніпро. Дошкільний навчальний заклад № 239

   

Звіт завідувача ДНЗ

 

ЗВІТ  КЕРІВНИКА

Комунального закладу освіти

« Дошкільний   навчальний заклад  (ясла-садок)  № 239» «Черешенька»

Дніпровської міської ради

 перед батьками, колективом та громадськістю з питань  статутної діяльності закладу 

у 2017 – 2018  навчальному році

17 червня 2018 року

 

ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО ДНЗ

Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 239 «Черешенька» - заклад освіти і виховання дітей віком від 2 років до 6 (7) років, який задовольняє потреби дітей у догляді, вихованні і зміцненні їхнього здоров'я. Дошкільний заклад здійснює освітню діяльність відповідно до статуту та колективного договору.

 

Розташований за адресою: м.Дніпро Новокодацький район,

                                                 м/р Таромське,  вул.Лісова, 1

функціонує з 1966 року.

Проектна потужність - 115 місць.

Режим роботи установи – 10,5 годин; 6 груп працює  з 7:30 до 18:00

Чергова група працює з 6:00 до 7:30

 

 

МЕРЕЖА ДНЗ

Станом на 17 червня у нас в садочку перебуває – 193 дітей.

Дітей ясельних груп на сьогоднішній день – 37 (при нормі 15), у минулому році – 36 дітей; садових – 156 (при нормі 100), у минулому році – 162 дитини.

 

 На 2018 – 2019  навчальний рік дошкільний навчальний заклад укомплектовано таким чином:

 Групи ясельного віку (3 рік життя): 1 група;

 Групи молодшого дошкільного віку (4 р.ж.): 2 групи;

 Групи середнього дошкільного віку (5 р.ж.): 1 група;

 Групи старшого дошкільного віку (6 р.ж.): 2 групи.

 

Згідно нормативів, санітарно-гігієнічних вимог та специфіки роботи дитячого закладу в дитсадку обладнані необхідні приміщення: групові та спальні кімнати, роздягальні та кімнати гігієни. Постійно функціонують музична зала, працюють кабінети: медичний, методичний, кабінет психолога, всі технологічні та побутові приміщення. В кожній групі обладнано куточки здоров'я. Предметно-ігрове середовище усіх приміщень відповідає санітарним, функціональним, і естетичним вимогам завдяки спільній роботі вас, шановні батьки, та вихователів груп.

 

КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Кадрами дошкільний заклад укомплектований повністю, згідно штатного розпису. Працює нас в дитячому садку – 26 осіб: зокрема, педагогічних працівників — 12 осіб, з повною вищою педагогічною освітою в дитсадку – 7 осіб, неповну вищу освіту мають – 5 осіб. Рівень майстерності педагогів достатньо високий. Серед них — 3 педагоги мають звання – «вихователь-методист», 2 педагоги - «спеціаліст II категорії», 1 педагог - «спеціаліст I категорії», 2 педагоги мають – «вищу категорію», вихователь-методист має «вищу категорію» та звання - «старший вихователь».

 Середній вік педагогів – 39 років, стаж педагогічної роботи у педагогів в середньому 18 років. Тобто, це найбільш працездатна категорія населення. На даному етапі в дитячому садку відсутня плинність педагогічних кадрів.

            Фаховий рівень педагогічних кадрів забезпечується безперервною системою підвищення кваліфікації кадрів на рівні дошкільного закладу, шляхом відвідувань педагогами методичних об'єднань, курсів підвищення кваліфікації кадрів.

 Щороку в ДНЗ проходить атестація педагогічних працівників відповідно до «Типового положення» та «Змін до Типового положення» згідно перспективного плану, з виданням відповідних наказів та оформленням відповідних документів.

Педагоги 1 раз у 5 років проходять курси підвищення кваліфікації при обласному інституті післядипломної освіти педпрацівників та атестацію. У 2017-2018 навчальному році чергову атестацію пройшли: 4 вихователя та музичний керівник. За результатами атестації було присвоєно категорію «спеціаліст I категорії» - вихователю Ярошенко К.К., звання «вихователь-методист» - вихователям Стефюк М.В. та Федунівій Л.М., підтверджено «спеціаліст вищої категорії» - вихователю Сєдих С.Є. та музичному керівнику Цибульник Л.Л.

 Творчою групою ДНЗ та вихователем - методистом ДНЗ проводяться консультації, педагогічні читання, тренінги, семінарські заняття. Під контролем адміністрації проходить участь педагогів у методичній роботі ДНЗ, робота з самоосвіти.

 

УПРАВЛІНСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

В навчальному році діяльність дитячого закладу здійснювалася згідно затвердженого колективом та погодженого з Управлінням освіти Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради планом.

Річний план 2017-2018 н.р. передбачав вирішення колективом таких завдань:

 1. Вдосконалити роботу щодо підвищення якості формування духовно-моральних якостей, екологічної свідомості дітей у процесі ознайомлення з природою рідного краю, із використанням педагогічної спадщини В.О.Сухомлинського, та через освітню лінію «Дитина у природному довкіллі».

 

 1. Розпочати поглиблену роботу щодо збереження творчого потенціалу дитини, розвитку емоційно-естетичного сприймання та ціннісного ставленя до краси навколишнього світу шляхом інтеграції  різних видів  художньо – естетичної  діяльності,співтворчості дитини і вихователя, та через впровадження парціальної програми «Радість творчості»

 

 1. Спрямувати роботу колективу ДНЗ на апробацію третього етапу обласного проекту, щодо формування позитивної мотивації навчання до вибору майбутньої професії у дошкільників, шляхом застосування ефективних освітніх технологій, через освітню лінію «Дитина в соціумі»(зміст освіти- соціально-комунікативна компетенція).

Всі ці завдання реалізовувались в різних формах методичної роботи: на семінарських заняттях, педрадах, на відкритих переглядах, педагогічних читаннях, вивчались під час епізодичного та фронтального контролю.

 

На протязі року були проведені 3 тематичні педагогічні ради:

I.Педагогічна рада: «Формування духовно-моральних якостей, екологічної свідомості дітей у процесі ознайомлення з природою рідного краю, із використанням педагогічної спадщини В.О.Сухомлинського, та через освітню лінію «Дитина у природному довкіллі».

До неї були проведені:

Педагогічний тренінг: «Літературні твори, як інструмент екологічної свідомості дошкільників»

Методичний калейдоскоп: «Мої творчі винахіди» (виготовити дидактичний матеріал для ознайомлення дітей з педагогічною спадщиною В.О.Сухомлинського

Ярмарок  ідей:«Умови організації екологічного виховання дітей в ДНЗ»

«Використання дидактичних ігор  з екологічного виховання у житті сучасної дитини відповідно з вимогами Базового компонента»

Консультація:« Ставлення сучасних дітей до природи рідного краю»

Колективний перегляд:

- заняття «Юні екологи» гр.№3 5-го р.ж., вихователь Стефюк М.В.

- інсценівка за творами В.Сухомлинського «Посій добро…» гр.№2 6-го р.ж.,

  вих.Федуніва Л.М.

 

II.Педагогічна рада: «Розвиток емоційно-естетичного сприймання краси навколишнього світу шляхом інтеграції  різних видів художньо – естетичної  діяльності,співтворчості дитини і вихователята через впровадження парціальної програми «Радість творчості»

До неї були проведені:

Методичний лекторій:«Стимулювання творчої активності дітей засобами  художньої праці» 

Банк ідей: «Використання у навчально виховному процесі доступних дитячому сприйманню творів мистецтва»

Розроблений  каталог статей, матеріалів з анотаціями літератури до теми «Поглиблення та систематизація знань педагогів щодо змісту парціальної програми «Радість творчості»

Круглий стіл:«Активізація мислення, фантазій та художньої уяви дошкільника в ігрових проблемних ситуаціях»

Диспут:«Розвиток творчої особистості дитини через образотворче мистецтво" 

Творча майстерня: «Цікаві зразки візуального мистецтва»

Впровадження педагогічного досвіду:«Розвиток художньо — творчих здібностей дітей засобами нетрадиційного малювання»

Колективний перегляд:

 - музейна педагогіка: «Чарівні миті Петриківки»  гр.№4 6-го р.ж.,

   вихователь Дем’янюк О.М.

-  заняття з елементами нетрадиційного малювання «Талановиті долоньки»

  гр.№6 4-го р.ж., вихователь Мороз Н.В.

 

III.Педагогічна рада: «Професія – крок у майбутнє»

(формування позитивної мотивації навчання до вибору майбутньої професії у дошкільників, шляхом застосування ефективних освітніх технологій, через освітню лінію «Дитина в соціумі» (зміст освіти- соціально-комунікативна компетенція)

До неї були проведені:

Ділова гра: «Професія – крок у майбутнє»(узагальнення знань педагогів до педради)

Дебати з педагогами:«Україно – Я майбутній трудівник!»

Оформити тематичну папку для педагогів:« Організація роботи ДНЗ з ранньої профорієнтації дошкільника»

Мультіиедійна презентація: «Знайомтесь моя професія...»

Дискусійний клуб:«Дослідицькі проекти у роботі з дошкільниками»

(міні-музей улюблена професія)

Інтерактивна ділова гра для вихователів:«Проблемиранньої профорієнтації дошкільнят»

Довідкове бюро для батьків: «Таємниці сучасних професій»

Колективний перегляд:

-сюжетно-рольова гра «Кафе» гр.№5 5-го р.ж., вихователь  Лисиченко І.В.

-заняття «Ким я буду коли виросту...» гр.№4 6-го р.ж., вихователь  Сєдих С.Є.

 

Консультації для педагогів:

« Як створити психологічно комфортне середовище для кожної дитини в групі дошкільного навчального закладу»

 «Як досягти балансу між традиціями та інноваціями»

«Зміст та основні напрямки екологічного виховання дошкільників»

«Формування у дошкільників здоров’язбережувальної компетентності»

«Дидактичний посібник – засіб розвитку дошкільника»

«Педагогічними стежками до шляху професійного успіху»

«Взаємодія помічника вихователя та педагога групи в освітньо виховній роботі з дітьми»

«Організація літнього відпочинку:форми  планування навчально-виховної роботи в літній період»

Підводячи підсумок, з втілення поставлених дошкільним закладом завдань, можна зробити висновок, що завдяки правильно організованій методичній роботі педагоги мали змогу:

 • вдосконалити та практично відпрацювати застосування методів по реалізації формування рис громадянина української держави, згідно до вимог Базового компоненту.
 • осмислено підійшли до інноваційних технологій і їх використання під час навчально-виховного процесу. Відмітили, що у рамках розвивальних програм інновацію можна вважати доцільною, якщо пріоритетною, ключовою ідеєю в ній є розвиток дитини;
 • залучали батьків, як безпосередніх учасників навчально-виховного процесу до різних форм і методів роботи дошкільного закладу, досягли взаєморозуміння та прагнення до втілення розвитку гармонійної особистості дошкільника.

 

В якості недоліків можна відмітити:

 •  недотримання тематичного принципу розподілу різних  завдань з метою формування соціальної компетенції кожної дитини, граматичної правильності мови, збагачення життєвого досвіду;
 • недостатня увага приділена об’єднанню зусиль педагогів і батьків щодо активізації мовленнєвого спілкування з дитиною;

 

Рекомендації:

 • надавати дошкільникам більше самостійності, права вибору у різних видах діяльності: ігровій, пізнавальній, художній, з метою удосконалення знань, умінь і навичок, прояву в дитини здатності до самореалізації;

 

 • вихователям проводити цілеспрямовану роботу з батьками по формуванню у них моральних, правових, патріотичних поглядів, раціональне використання та відтворення її багатств, психологічну готовність оберігати природні цінності.

 

ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ЩОДО ЗМІЦНЕННЯ ЗДОРОВ’Я ДІТЕЙ

Основним завданням нашого колективу було і залишиться виховання у дітей, батьків та кожного із нас усвідомленого ставлення до необхідності вести здоровий спосіб життя для зміцнення власного здоров'я та можливості реалізувати кожною дитиною свого природного фізичного потенціалу. Для цього у дитячому садку підібрана ціла команда професіоналів, які самі мають певні досягнення у фізкультурі та спорті і якісно та успішно працюють з дітьми, а також вироблена і втілюється ціла оздоровча система, нагадаю це:

- ранкова гімнастика;

 - фізкультурні заняття;

 - фізкультхвилинки під час навчальної роботи;

- імунна гімнастика перед початком усіх занять;

- загартовуючі процедури після сну:

- імунна гімнастика пробудження та загартовуючі водні процедури;

- деякі види арт-терапії;

- прогулянки;

- рухливі ігри;

 

ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ КОЛЕНКТИВУ З СІМЯМИ ВИХОВАНЦІВ

            Значна увага приділялась щодо підвищення якості у вихованців емоційно- ціннісного розвитку, покращення їхнього фізичного,  психічного здоров’я упродовж шкільного дитинства – як важливого чинника  здоров'я людини в цілому.

Були проведенні групові батьківські збори, анкетування, батьківські всеобучі, консультації, також консультації для батьків діти яких не відвідують ДНЗ: «Адаптація дітей до умов ДНЗ», «Вихована дитина – що це означає», «Підтримайте та розвивайте допитливість дитини»,  «Режим дня першокласника», «Роль сім’ї у трудовому вихованні дітей», «Спільна робота вихователя та сім’ї з соціальної адаптації дітей раннього віку»,«Завдання виховання та навчання дітей на 2017 –2018 н.рік у світлі програми «Дитина у дошкільні роки».5-6 р.життя» і  т.д.

Усі питання, які розв’язував колектив упродовж 2017/2018 навчального року, обговорювалися  та вирішувалися на батьківських зборах, конференціях.  Не тільки фізичний розвиток, але й розвиток творчих, індивідуальних здібностей дітей та формування цілеспрямованої особистості є важливим завданням для нашого колективу, про що свідчить високий рівень проведення свят та дитячих ранків, виступів наших дітей перед батьками та громадськістю. На протязі року були проведені розваги народознавчого змісту «Покрова», «Смачна Калита», «Щедрий вечір, добрий вечір», «Масляна», «Зелені Свята», «Ой на Івана, та на Купала…», де діти вправлялись і отримували практичні знання про народні звичаї та обряди українського народу; працювали гуртки – хореографічний  “Веселі чоботята” (під керівництвом музичного керівника Л.Л.Цибульник) , ручної праці «Умілі рученята» (під керівництвом вихователя-методиста О.Г.Романенко) та шаховий гурток «Срібна королева» (під керівництвом вихователя  О.М. Дем’янюк ).

Діти всіх груп разом батьками, готували матеріали до тематичних виставок, які оформлялись на стендах  дитсадка та у групах ( «Щедрі Осені дари», до дня визволення

м. Дніпропетровська «Найкраще місто на Дніпрі», спільна виставка дитячих  робіт:«Найкращий зимовий букет», Конкурс «Зима-чарівниця»(вернісаж снігових фігур), «Мама – сонечко моє», «Розмалюю писанку чудову»  та інші.)

Продовжувалась співпраця дитсадка з  «Дніпровським центром первинної медико – санітарної допомоги №12». Дошкільники вітали наших медичних працівників з їх професійним святом, також привітили газове господарство з їх професійним святом «Днем газовика», прийняли активну участь у міроприємстві мікрорайону «Свято Вишиванки», привітали учнів шкіл мікрорайону з Першим та Останнім Дзвоником.

 

ЯКІСТЬ РЕАЛІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

Результативною можна назвати роботу із забезпечення наступності нашого дитсадка та школи № 105. План спільних заходів передбачає:

 - Взаємне відвідування занять педагогами;

 - Педагогічні наради за участю педагогів школи та дитсадка;

 - Участь вчителів та адміністрації шкіл у групових батьківських зборах.

 

На виконання Закону України «Про дошкільну освіту» ст. 7, 18 та з метою залучення дітей до дошкільної освіти, педколективом проведений облік дітей за мікрорайоном. Розроблений план роботи з неохопленими дітьми. Завершується навчальний рік. В комплексі з іншими навчально-виховними моментами вихователями здійснювалось: екологічне, правове, народознавче, логіко-математичне виховання дошкільників, особлива увага приділялася безпеці життєдіяльності дітей, розвитку креативності дітей. В кожній групі проведені підсумкові заняття по виявленню рівня засвоєння дітьми програмових вимог з усіх розділів. У дошкільному закладі  працюють професіонали, а відвідують дошкільний заклад  чудові і розумні дітки. Програмові вимоги засвоїли всі діти, які відвідували дошкільний заклад  протягом навчального року.

            Випускаємо до школи 70 дітей. З них з високим рівнем підготовки 16 дітей, достатнім 54, немає жодної дитини, яка б не засвоїла програми. Дошкільники всі комунікабельні, вільно спілкуються з дорослими, у них сформовано досить високий рівень мотиваційної готовності до школи. Добре розвинене мислення. Випускники оперують поняттями «буква», «звук», «слово», «речення», добре роблять звуковий аналіз слів. У всіх дітей сформовано інтерес до книги, частина дітей вільно читає, інші діти мають навички складання букв у склади, а складів - у слова.

Порівняльний аналіз навчальних досягнень дітей 6-го року життя свідчить про те, що діти міцно засвоїли програмові вимоги і готові долати перші труднощі шкільного навчання.

 Немає великого розриву в рівні розвитку дітей та оволодінні ними програмовим матеріалом в розрізі груп.

            18 та 24 травня пройшли  випускні вечори у старших  групах  №2 та №4, в ньому прийняли участь діти, батьки та колектив ДНЗ.

На високому професійному рівні діти демонстрували свої знання, уміння та навички, які вони здобували протягом всього періоду перебування їх у дошкільному закладі. Це велика заслуга педагогів, всього колективу дитячого садка, а також, без сумніву, вас, батьків, які завжди і в усьому нас підтримували. Надавали свої поради, рекомендації, прислухалися до наших зауважень, побажань. І, звичайно, ж те розвивальне середовище, яке ви створювали у своїх групах, допомагали у інтер’єрі та дизайні групових приміщень, були завжди нашими спонсорами та меценатами – дало позитивні плоди для наших з вами дітей. Велика та щира вам подяка, дорогі батьки, від усього нашого колективу.

 

 

МЕДИЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

Сестрою старшою медичною та адміністрацією закладу впродовж 2017/2018 н.р. здійснювався постійний контроль за дотриманням режиму в групах, їх санітарним станом.Систематично проводилося обстеження всіх дітей ДНЗ медичною сестрою. Постійно велась робота щодо профілактики застудних захворювань, загартування, формування у дітей знань про користь занять з фізичної культури, про особисту гігієну та чистоту навколишнього середовища.

Аналіз стану здоров’я вихованців згідно зі статистичним звітуванням свідчить про поступове зниження рівня захворюваності по ДНЗ. Тобто захворюваність у поточному навчальному році частково знизилась.

Стан захворюваності по ДНЗ:

Порівняно з 2016/17 н.р. менше , це пояснюється тим, що персонал закладу постійно приділяє належну увагу загартовуючим заходам та профілактичним міроприємствам.

В результаті виконання програми оздоровлення дітей в дішкільному закладі зберігається стабільне покращення показників здоров’я дітей.

 Пропущено 1 дитиною по хворобі – 1,9 дні.

 Всі діти обстежені спеціалістами та лабораторно. Все відтворено в медичних картках.

 Санітарно-просвітницька робота з батьками та працівниками закладу проводилась згідно річного плану ДНЗ.

Батьківські куточки поповнені консультаціями на тему: «Профілактичні щеплення у дітей», «Загартування дітей влітку», «Ротавірусна інфекція», «Профілактика кишкових інфекцій», «Диспансерізація дошкільника – важлива річ»

Протягом року було проведено обстеження відповідності меблів в групах до зросту дітей, були оновлені журнали здоров'я по групах, згідно графіку проводились оздоровчі заходи.

 

ПСИХОЛОГІЧНА СЛУЖБА

В закладі ведеться робота щодо виявлення дітей пільгових категорій та сімей, які опинились у складних життєвих умовах. Щорічно у вересні збирається банк даних на дітей різнх категорій, складається соціальний паспорт закладу, який поновлюється двічі на рік. Наш дошкільний заклад відвідують діти таких пільгових категорій:

 • діти з особливими освітніми потребами – 1
 • діти, батьки яких постраждали під час аварії на ЧАЕС – 1
 • діти з багатодітних сімей – 17
 • діти з малозабезпечених сімей – 8
 • діти-переселенці – 5

 

ОРГАНІЗАЦІЯ РАЦІОНАЛЬНОГО ХАРЧУВАННЯ

    Охарчування дітей у закладі здійснюється відповідно до Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних закладах, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоровя України від 17.04.2006 року №298/227.

Упродовж 2017/2018 н. року в дошкільному закладі створювались сприятливі умови для організації доцільного та якісного харчування. З боку завідувача та медичного працівника протягом року здійснювався систематичний контроль за дотриманням санітарно-гігієнічних умов організації харчування. Відповідно до графіка проводились планові та оперативні перевірки щодо організації харчування, виходу страв та якістю приготування їжі. Готуючи страви, кухар суворо дотримувався технології приготування їжі, нормативного об'єму страв.

Продукти харчування та продовольча сировина надходили від постачальників із супровідними документами.

З боку вихователів здійснювався постійний контроль за культурою харчування вихованців. Режим харчування здійснювався відповідно до режиму кожної вікової групи. Скарг на якість приготування їжі, порушень графіку видачі їжі не було зафіксовано.

В літній період вихованці дитячого садка були забезпечені свіжими овочами та соками: це має позитивний результат в процесі оздоровлення дошкільників.

На постійному особистому контролі також тримаємо оплату за харчування. На жаль, щомісяця ми маємо заборгованість по батьківській оплаті. Тому з батьками проводиться індивідуальна робота вихователями усіх вікових груп.

Робота з організації харчування дошкільників в ДНЗ №239 ведеться на достатньому рівні.         

Подальші тнапрямки роботи:

 • постійна інформація батьків про стан харчування дітей в ДНЗ №239
 • консультації для батьків щодо раціонального харчування дітей
 • співпраця з Радою закладу з питання покращення харчування дітей.

            При періодичних перевірках групового персоналу по сан.стану приміщень та режимних моментах в групах значних порушень не було виявлено.

 

СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ, ЗБЕРЕЖЕННЯ ТА ЗМІЦНЕННЯ ЗДОРОВ’Я

ВИХОВАНЦІВ ТА ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ

Згідно із Законом України «Про охорону праці» у дошкільному закладі здійснюється робота з охорони праці і техніки безпеки, призначені відповідальні з питань охорони праці, затверджені інструкції з безпеки на робочому місці і безпеки життєдіяльності дітей та учасників освітньо-виховного процесу. Охорона життя, збереження та зміцнення фізичного та психічного здоров’я дітей – важливе завдання дошкільного закладу.

У дошкільному закладі здійснюється соціальний захист працівників. Між адміністрацією і трудовим колективом закладу складений Колективний договір. Цей договір є нормативним актом, на підставі якого здійснюється регулювання соціально-економічних, виробничих і трудових відносин.

Щодо соціально-трудових пільг, гарантій, компенсацій адміністрація та орган профспілкової первинної органвзації забезпечують належні умови соціального захисту працівників.

Зобов’язання адміністрації, передбачені колективним договором, ретельно виконуються. У 2017/2018 н.році вчасно виплачувалвся заробітна плата і аванс.

Робота з забезпечення безпеки життєдіяльності дошкільного закладу та учасників освітньо-виховного процесу здійснюються згідно з нормативною базою та заходів безпеки праці.

За період роботи ДНЗ у 2012018 н.р. травматичних та несчасних випадків з дітьми під час освітньо-виховного процесу і співробітниками на робочому місці зафіксовано не було.

При складанні річного плану роботи планувалися заходи щодо організації роботи з охорони праці, збереження життя, здоров’я дітей і прцівників, попередження дитячого та дорослого травматизму. Забезпечено проведення первинного, періодичного та інших видів інструктажів з техніки безпеки.

Організовано проводились при прийомі на роботу і періодичні (двічі на рік) медичні огляди працівників.

Проспілковий комітет приймав участь у розробці комплексних заходів  щодо досягнення встановлених нормативів з охорони праці, роботі комісії затестації посадових осіб на знання ними нормативних актів з охорони праці.

Робота педагогічого колективу та всіх робітників ДНЗ щодо профілактики дитячого травматизму будувалася на Базовому компоненту дошкільної освіти, який спрямував роботу педагогів на формування у дошкільників певної життєвої позиції, елементарної  життєвоїкомпетентності. Тільки систематична робота з дітьми щодо безпеки життєдіяльності може виробити в дитячій свідомості стереотипи безпеки в життєвому просторі. Тому завданнями нашого колективу з профілактики дитячого травматизму були і є:

 • поліпшення якості навчально-виховної роботи з дітьми щодо питань особистої безпеки та захисту життя;
 • удосконалення теоретичних знань та практичних навичок вихователів щодо формування у дошкільників ціннісного ставлення до власного здоров’я та життя;
 • пропагування здорового способу життя серед дітей та батьків;
 • проведено інструктаж з першочергових дій персоналу і посадових осіб ДНЗ у разі загрози виникнення терорестичних абл диверсійних актів.

В наявності всі Журнали реєстрації інструктажів з питань охорони праці, які ведуться своєчасно. Це питання знаходиться на постійному контролі і заслуховується на нарадах при завідувачі та батьківських зборах.

Традиційно з 01 червня по 31 серпня дошкільний заклад переводиться на літньо – оздоровчий режим роботи.

 

ПРОТИПОЖЕЖНА БЕЗПЕКА

Дотримання у належному стані протипожежного обладнання у закладі є умовою безпеки життєдіяльності всіх учасників навчально-виховного процесу. З цією метою в дошкільному закладі укомплектовано первинними засобами пожежогасіння – вогнегасниками (11шт.). В наявності план евакуації. В групах обладнані куточки безпеки.

 

ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

Це складний, відповідальний, але і цікавий для мене напрямок роботи.

Фінансово-господарська діяльність дитсадка, нагадую, здійснюється згідно кошторису. Формується наш кошторис із фінансових асигнувань, що надходять із:

 - місцевого бюджету;

- благодійних та спонсорських надходжень.

Завдання адміністрації полягає в оптимальному його прогнозуванні, плануванні та цільовому використанні.Питаня господарської роботи є найскладнішим у роботі керівника, так як на вирішення його потрібні кошти.Всі кошти спрямовуються на забезпечення життєдіяльності дитячого закладу (тобто,на створення комфортних умов для перебування дітей в садочку).

Батьківська спільнота залишається головним спонсором упорядкування групових приміщень, створення затишку та розвивального середовища для своїх малят.Впродовж звітного періоду все, що придбано батьками обовязково оформляється у відповідну документацію та відображається на офіційному сайті дитячого садка та інформційному стенді для батьків.

 

За допомогою батьківських благодійних внесків було придбано:

Косметичний ремонт груп - 6.000 грн.

Меблі для групи №3- 4.150 грн.

                             №4 - 5.300 грн.

                             №5 - 7.000 гр

Українські костюми для хлопчиків та дівчаток (по 10шт) – 6.014 грн.

Бензин та масло для газонокосилки – 0.412 грн.

 

За допомогою депутата Новокодацької у місті ради, було встатовлено кондиціонер у музичному залі.

 

ПІДСУМКИ

Підводячи підсумки минулого навчальногороку можна стверджувати, що робота з дітьми велась систематично, цілеспрямовано, комплексно, з урахуванням вікових можливостей дітей та відповідно до вимог програми.

Шановні колеги, батьки! Я особисто та вихованці ДНЗ №239 щиро вдячні Вам  за те, що Ви – не байдужі, що Вас цікавить кожна прожита дитиною хвилина в нашому закладі. Завдяки Вашій турботі діти зростають здоровими та щасливими. Сподіваюсь на подальшу плідну співпрацю з колективом, батьками, партнерами.

 

 

З

 

 

 

 

Звіт керівника

                                         Комунального закладу освіти

 « Дошкільний   навчальний заклад  (ясла-садок)  № 239» «Черешенька»

Дніпровської міської ради

 перед батьками, колективом та громадськістю з питань  статутної діяльності закладу 

у 2016 – 2017  навчальному році

07 червня 2017 року

 

            Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 239 «Черешенька» - заклад освіти і виховання дітей віком від 2 років до 6 (7) років, який задовольняє потреби дітей у догляді, вихованні і зміцненні їхнього здоров'я. Дошкільний заклад здійснює освітню діяльність відповідно до статуту та колективного договору.

 

Розташований за адресою: м.Дніпро Новокодацький район,

                                                 м/р Таромське,  вул.Лісова, 1

функціонує з 1966 року.

Проектна потужність - 115 місць.

Режим роботи установи – 10,5 годин; 6 груп працює  з 7:30 до 18:00

 Чергова група працює з 6:00 до 7:30

 

 Станом на 07 червня у нас в садочку перебуває – 238 дітей.

 

Дітей ясельних груп на сьогоднішній день – 36 (при нормі 15), у минулому році – 34 дітей; садових – 202 (при нормі 100), у минулому році – 162 дитини.

 

 На 2017 – 2018  навчальний рік дошкільний навчальний заклад укомплектовано таким чином:

 Групи ясельного віку (3 рік життя): 1 група;

 Групи молодшого дошкільного віку (4 р.ж.): 1 група;

 Групи середнього дошкільного віку (5 р.ж.): 2 групи;

 Групи старшого дошкільного віку (6 р.ж.): 2 групи.

Згідно нормативів, санітарно-гігієнічних вимог та специфіки роботи дитячого закладу в дитсадку обладнані необхідні приміщення: групові та спальні кімнати, роздягальні та кімнати гігієни. Постійно функціонують музична зала, працюють кабінети: медичний, методичний, кабінет психолога, всі технологічні та побутові приміщення. В кожній групі обладнано куточки здоров'я. Предметно-ігрове середовище усіх приміщень відповідає санітарним, функціональним, і естетичним вимогам завдяки спільній роботі вас, шановні батьки, та вихователів груп.

Кадрами дошкільний заклад укомплектований повністю, згідно штатного розпису. Працює нас в дитячому садку – 32 особи: зокрема, педагогічних працівників — 11 осіб, з повною вищою педагогічною освітою в дитсадку – 6 осіб, неповну вищу освіту мають 5 осіб. Рівень майстерності педагогів достатньо високий. Серед них — 5 педагогів мають 9 тарифний розряд,1педагог має звання – «вихователь-методист», 2 педагоги - «спеціаліст

II категорії», 3 педагоги мають – «вищу категорію», вихователь-методист має звання -«старший вихователь».

 Середній вік педагогів – 39 років, стаж педагогічної роботи у педагогів в середньому 18 років. Тобто, це найбільш працездатна категорія населення. На даному етапі в дитячому садку відсутня плинність педагогічних кадрів.

            Фаховий рівень педагогічних кадрів забезпечується безперервною системою підвищення кваліфікації кадрів на рівні дошкільного закладу, шляхом відвідувань педагогами методичних об'єднань, курсів підвищення кваліфікації кадрів.

 Щороку в ДНЗ проходить атестація педагогічних працівників відповідно до «Типового положення» та «Змін до Типового положення» згідно перспективного плану, з виданням відповідних наказів та оформленням відповідних документів.

Педагоги 1 раз у 5 років проходять курси підвищення кваліфікації при обласному інституті післядипломної освіти педпрацівників та атестацію. У 2016-2017 навчальному році чергову атестацію пройшли: вихователь. За результатами атестації їй було присвоєно категорію «спеціаліст II категорії».

 Методкабінетом ДНЗ проводяться консультації, педагогічні читання, тренінги, семінарські заняття. Під контролем адміністрації проходить участь педагогів

у методичній роботі ДНЗ, робота з самоосвіти.

 В навчальному році діяльність дитячого закладу здійснювалася згідно затвердженого колективом та погодженого з ММЦ планом.

 

Річний план 2016-2017 н.р. передбачав вирішення колективом таких завдань:

1.Спрямувати  роботу колективу ДНЗ на організаційно-моделюючий   етап обласного проекту, щодо формування досвіду моральної поведінки та соціальної компетенції у дошкільників шляхом застосування ефективних освітніх технологій, як одного з основних чинників  становлення особистості в дошкільному дитинстві ,через освітню лінію: «Дитина в соціумі»(зміст освіти:соціально-комунікативна компетенція)

2. Вдосконалити роботу колективу ДНЗ щодо підвищення якості у

вихованців емоційно- ціннісного розвитку, покращення їхнього

фізичного,  психічного здоров’я упродовж шкільного дитинства - як

важливого чинника  здоров'я людини в цілому,через освітню лінію:

«Особистість дитини» (зміст освіти – самоставлення ; особистісно-

оцінна  компетенція).

3.Вдосконалити роботу щодо підвищення якості формування економічних уявлень та ознайомлення з довкіллям у ДНЗ дошкільнят ,з використанням освітньо-інноваційних технологій згідно до вимог Базового компоненту, в тісній співпраці педагогічного колективу з родиною, через освітню лінію: «Гра дитини»(зміст освіти:гра як провідна діяльність)

Всі ці завдання реалізовувались в різних формах методичної роботи: на семінарських заняттях, педрадах, на відкритих переглядах, педагогічних читаннях, вивчались під час епізодичного та фронтального контролю.

 

На протязі року були проведені 3 тематичні педагогічні ради:

I.Педагогічна рада: «Трудове виховання як важливий засіб ранньої соціалізації дітей дошкільного віку,згідно до вимог нової  Базової програми»

До неї були проведені:

Брей-ринг: «Трудове виховання дітей дошкільного віку як педагогічна проблема сучасності»

Педагогічний тренінг: «Колективні творчі ігри, як інструмент соціалізації дошкільників» компетентності педагогів»

Методичний калейдоскоп: «Мої творчі винахіди» (виготовити дидактичний матеріал для формуваня навичок самообслуговування )

Майстер-клас: «Створення умов для реалізації трудового виховання дітей в ДНЗ»

Калейдоскоп: «Використання дидактичних ігор  з трудового виховання у житті сучасної дитини відповідно до вимог Базового компонента»

Пед.година: «Умови організації трудового виховання дітей в ДНЗ»

Консультація: « Ставлення сучасних дітей до праці.

Колективний перегляд:

праця в природі «Праця на ділянці ДНЗ» гр.№4  5-го р.ж., вих. Дем’янюк О.М.

режимний момент «Повернення з прогулянки»(самообслуговування) гр.№5 4-го р.ж. вих.Лисиченко І.В.

II.Педагогічна рада: «Арт –терапія – один із методів роботи, для досягнення позитивних

змін в інтелектуальному, соціальному, емоційному й особистісному розвитку дитини»        

До неї були проведені:

Методичний  лекторій: «Розумна гімнастика:   універсальний метод розвитку та оздоровлення  дошкільників» (шляхи оптимізації)

Консультація: «Формування у дошкільників здоров’язбережувальної компетентності»

Розроблено каталог статей, матеріалів з анотаціями літератури до теми «Поглиблення та систематизація знань педагогів щодо змісту освітньої лінії «Особистість  дитини».  

Круглий стіл: «Арт-терапія як  природня форма корекції емоційного стану дошкільника»

Диспут: «Використання піско- та сніготерапії»

Презентація дидактичних розвивальних ігор спрямованих на розвиток рухової активності дітей

Рекомендації для батьків:«Види арт-терапії для використання в ДНЗ».

Колективний перегляд:

фізхвилинка з елементами Су-Джока: «Чарівна хвилинка» (гр.№1 3-го р.ж.,  

вихователь Паранюк А.Ф. )

заняття з аромо-терапії  «Ось які гостинці-дірка серединці» (гр.№3 4-го р.ж.,

вихователь Стефюк М.В.)

 

III.Педагогічна рада: «Розвиток економічної свідомості у дошкільників.

Формування сталих світоглядних орієнтирів особистості згідно до вимог та завдань програми «Дитина в дошкільні роки»

До неї були проведені:

Ділова гра: «Соціальна і фінансова освіта в ДНЗ» (узагальнення знань педагогів)

Дебати з педагогами: «Економічна освіта дошкільника:за чи проти?»

Оформлено тематичну папку для педагогів « Організація роботи ДНЗ з економічного виховання дошкільника»

Дискусійний клуб: «Дослідицькі проекти у роботі з дошкільниками»

(міні-музей електрики)

Методичний фрістайл: «Гра-стратегія як основ­ний засіб формування первинного економічного досвіду старших до­шкільнят".

Консультація: «Формуван­ня первинного економічного досвіду дитини у різних видах діяльності»

Довідкове бюро для батьків: «Таємниці економічних по­нять»

Колективний перегляд:

сюжетно-рольова гра «Турагенство» (гр.№6 6-го р.ж., вихователь    Мороз Н.В.)

заняття «Школа бізнесу» (гр.№2  5-го р.ж., вихователь  Федуніва Л.М.)

Консультації для педагогів:

«Використання здоров’язбережувальних технологій в роботі з дошкільниками»

«Колективні творчі ігри, як інструмент соціалізації дошкільників»

«Як досягти балансу між традиціями та інноваціями»

«Психологічний комфорт у навчанні як умова ефективної соціалізації дошкільників»

«Формування у дошкільників здоров’язбережувальної компетентності»

«Дидактичний посібник – засіб розвитку дошкільника»

 «Виховання патріотично-налаштованої особистості дошкільника»

«Правила успішності у спілкуванні з батьками»

«Взаємодія помічника вихователя та педагога групи в освітньо виховній роботі з дітьми»

«Організація літнього відпочинку:форми  планування навчально-виховної роботи

  в літній період»

«Організація денного сну в умовах широкого доступу свіжого повітря»

Підводячи підсумок, з втілення поставлених дошкільним закладом завдань, можна зробити висновок, що завдяки правильно організованій методичній роботі педагоги мали змогу:

·         вдосконалити та практично відпрацювати застосування методів по реалізації формування рис громадянина української держави, згідно до вимог Базового компоненту.

·         осмислено підійшли до інноваційних технологій і їх використання під час навчально-виховного процесу. Відмітили, що у рамках розвивальних програм інновацію можна вважати доцільною, якщо пріоритетною, ключовою ідеєю в ній є розвиток дитини;

·         залучали батьків, як безпосередніх учасників навчально-виховного процесу до різних форм і методів роботи дошкільного закладу, досягли взаєморозуміння та прагнення до втілення розвитку гармонійної особистості дошкільника.

 

В якості недоліків можна відмітити:

·          недотримання тематичного принципу розподілу різних  завдань з метою формування соціальної компетенції кожної дитини, граматичної правильності мови, збагачення життєвого досвіду;

·         недостатня увага приділена об’єднанню зусиль педагогів і батьків щодо активізації мовленнєвого спілкування з дитиною;

 

Рекомендації:

·         надавати дошкільникам більше самостійності, права вибору у різних видах діяльності: ігровій, пізнавальній, художній, з метою удосконалення знань, умінь і навичок, прояву в дитини здатності до самореалізації;

 

·         вихователям проводити цілеспрямовану роботу з батьками по формуванню у них моральних, правових, патріотичних поглядів, раціональне використання та відтворення її багатств, психологічну готовність оберігати природні цінності.

 

            Основним завданням нашого колективу було і залишиться виховання у дітей, батьків та кожного із нас усвідомленого ставлення до необхідності вести здоровий спосіб життя для зміцнення власного здоров'я та можливості реалізувати кожною дитиною свого природного фізичного потенціалу. Для цього у дитячому садку підібрана ціла команда професіоналів, які самі мають певні досягнення у фізкультурі та спорті і якісно та успішно працюють з дітьми, а також вироблена і втілюється ціла оздоровча система, нагадаю це:

- ранкова гімнастика;

 - фізкультурні заняття;

 - фізкультхвилинки під час навчальної роботи;

- імунна гімнастика перед початком усіх занять;

- загартовуючі процедури після сну:

- імунна гімнастика пробудження та загартовуючі водні процедури;

- деякі види арт-терапії;

- прогулянки;

- рухливі ігри;

            Не тільки фізичний розвиток, але й розвиток творчих, індивідуальних здібностей дітей та формування цілеспрямованої особистості є важливим завданням для нашого колективу, про що свідчить високий рівень проведення свят та дитячих ранків, виступів наших дітей перед батьками та громадськістю. На протязі року були проведені розваги народознавчого змісту «Покрова», «Осінній ярмарок», «Сьогодні іменини у Святої Катерини», «Щедрий вечір, добрий вечір», «Масляна», «Зелені Свята», «Ой на Івана, та на Купала…», де діти вправлялись і отримували практичні знання про народні звичаї та обряди українського народу; працювали гуртки – хореографічний  “Веселі чоботята” (під керівництвом музичного керівника Л.Л.Цибульник) , ручної праці «Умілі рученята» (під керівництвом вихователя-методиста О.Г.Романенко) та шаховий гурток «Срібна королева» (під керівництвом вихователя  О.М. Дем’янюк )

 

Діти всіх груп разом батьками, готували матеріали до тематичних виставок, які оформлялись на стендах  дитсадка та у групах ( «Фантазії Чарівниці-Осені»,

до дня визволення м. Дніпропетровська «Найкраще місто на Дніпрі», спільна виставка дитячих  робіт:«Новорічна іграшка  своїми  руками», «Мама – самий кращий друг», «Писанки чудові - різнокольорові»  та інші.)

Продовжувалась співпраця дитсадка з  «Дніпровським центром первинної медико – санітарної допомоги №12». Дошкільники вітали наших медичних працівників з Днем 8 Березня та їх професійним святом, також привітили газове господарство з їх професійним святом «Днем газовика»,прийняли активну участь у міроприємстві мікрорайону «Свято Вишиванки»,привітали учнів шкіл мікрорайону з Першим та Останнім Дзвоником.

 

Результативною можна назвати роботу із забезпечення наступності нашого дитсадка та школи № 105. План спільних заходів передбачає:

 - Взаємне відвідування занять педагогами;

 - Педагогічні наради за участю педагогів школи та дитсадка;

 - Участь вчителів та адміністрації шкіл у групових батьківських зборах.

 

На виконання Закону України «Про дошкільну освіту» ст. 7, 18 та з метою залучення дітей до дошкільної освіти, педколективом проведений облік дітей за мікрорайоном. Розроблений план роботи з неохопленими дітьми. Завершується навчальний рік. В комплексі з іншими навчально-виховними моментами вихователями здійснювалось: екологічне, правове, народознавче, логіко-математичне виховання дошкільників, особлива увага приділялася безпеці життєдіяльності дітей, розвитку креативності дітей. В кожній групі проведені підсумкові заняття по виявленню рівня засвоєння дітьми програмових вимог з усіх розділів. У дитсадку працюють професіонали, а відвідують дитсадок чудові і розумні дітки. Програмові вимоги засвоїли всі діти, які відвідували дитсадок протягом навчального року.

            Випускаємо до школи 42 дитини. З них з високим рівнем підготовки 10 дітей, достатнім 32, немає жодної дитини, яка б не засвоїла програми. Дошкільники всі комунікабельні, вільно спілкуються з дорослими, у них сформовано досить високий рівень мотиваційної готовності до школи. Добре розвинене мислення. Випускники оперують поняттями «буква», «звук», «слово», «речення», добре роблять звуковий аналіз слів. У всіх дітей сформовано інтерес до книги, частина дітей вільно читає, інші діти мають навички складання букв у склади, а складів - у слова.

Порівняльний аналіз навчальних досягнень дітей 6-го року життя свідчить про те, що діти міцно засвоїли програмові вимоги і готові долати перші труднощі шкільного навчання

 

 Немає великого розриву в рівні розвитку дітей та оволодінні ними програмовим матеріалом в розрізі груп.

            26 травня пройшов  випускний вечір у старшій  групі №6, в ньому прийняли участь діти, батьки та колектив ДНЗ.

На високому професійному рівні діти демонстрували свої знання, уміння та навички, які вони здобували протягом всього періоду перебування їх у дошкільному закладі. Це велика заслуга педагогів, всього колективу дитячого садка, а також, без сумніву, вас, батьків, які завжди і в усьому нас підтримували. Надавали свої поради, рекомендації, прислухалися до наших зауважень, побажань. І, звичайно, ж те розвивальне середовище, яке ви створювали у своїх групах, допомагали у інтер’єрі та дизайні групових приміщень, були завжди нашими спонсорами та меценатами – дало позитивні плоди для наших з вами дітей. Велика та щира вам подяка, дорогі батьки, від усього нашого колективу.

 

Стан захворюваності по ДНЗ:

Порівняно з 2015/16 н.р. менше , це пояснюється тим, що персонал закладу постійно приділяє належну увагу загартовуючим заходам та профілактичним міроприємствам.

В результаті виконання програми оздоровлення дітей в дішкільному закладі зберігається стабільне покращення показників здоров’я дітей.

 Пропущено 1 дитиною по хворобі – 2,2 дні.

 Всі діти обстежені спеціалістами та лабораторно. Все відтворено в медичних картках.

 

 Санітарно-просвітницька робота з батьками та працівниками закладу проводилась згідно річного плану ДНЗ.

 Батьківські куточки поповнені консультаціями на тему: «Профілактичні щеплення у дітей», «Загартування дітей влітку», «Ротавірусна інфекція», «Профілактика кишкових інфекцій», «Диспансерізація дошкільника – важлива річ»

Протягом року було проведено обстеження відповідності меблів в групах до зросту дітей, були оновлені журнали здоров'я по групах, згідно графіку проводились оздоровчі заходи.

 

Харчування дітей в дошкільному навчальному закладі

 у 2016-2017 навчальному році .

     З боку завідувача та медичного працівника протягом року здійснювався систематичний контроль за дотриманням санітарно-гігієнічних умов організації харчування. Відповідно до графіка проводились планові та оперативні перевірки щодо організації харчування, виходу страв та якістю приготування їжі. Готуючи страви, кухар суворо дотримувався технології приготування їжі, нормативного об'єму страв.

Продукти харчування та продовольча сировина надходили від постачальників із супровідними документами.

З боку вихователів здійснювався постійний контроль за культурою харчування вихованців. Режим харчування здійснювався відповідно до режиму кожної вікової групи. Скарг на якість приготування їжі, порушень графіку видачі їжі не було зафіксовано.

 

Проте натуральні норми протягом року виконувались не в повному обсязі. Пов'язано це перш за все з цінами на продукти харчування.

 

 При періодичних перевірках групового персоналу по сан.стану приміщень та режимних моментах в групах значних порушень не було виявлено.

  Значна увага приділялась щодо підвищення якості увихованців емоційно- ціннісного розвитку, покращення їхнього фізичного,  психічного здоров’я упродовж шкільного дитинства – як важливого чинника  здоров'я людини в цілому.

Були проведенні групові батьківські збори, анкетування, батьківські всеобучі, консультації, також консультації для батьків діти яких не відвідують ДНЗ: «Адаптація дітей до умов ДНЗ», «Як знайомити дітей з нормами поведінки», «Криза 3-х років», «Вихована дитина – що це означає», «Підтримайте та розвивайте допитливість дитини»,  «Режим дня першокласника», «Роль сім’ї у трудовому вихованні дітей», «Гра, як засіб морального виховання дітей», т.д.

 Усі питання, які розв’язував колектив упродовж 2016/2017 навчального року, обговорювалися  та вирішувалися на батьківських зборах, конференціях. 

 

Фінансово-господарська діяльність дошкільного закладу

Це складний, відповідальний, але і цікавий для мене напрямок роботи.

Фінансово-господарська діяльність дитсадка, нагадую, здійснюється згідно кошторису. Формується наш кошторис із фінансових асигнувань, що надходять із:

 - місцевого бюджету;

- благодійних та спонсорських надходжень.

 

 Всі кошти спрямовуються на забезпечення життєдіяльності дитячого закладу (тобто,

на створення комфортних умов для перебування дітей в садочку).

 

За допомогою батьківських благодійних внесків було придбано:

Конвектори  -3.151 грн.

Меблі для групи №1-11.348 грн.

Рукомийник та змішувач для харчоблоку – 3.865 грн.

Шифер та гвіздки для павільйонів груп №1,№3 тв№5 – 6.600 грн.

Вишиванки та сукні – 5.514 грн.

Бензин та масло для газонокосилки – 0.412 грн.

 

Адміністрація дошкільного закладу № 239 «Черешенька» висловлює Вам, шановні батьки, щиру подяку за допомогу та підтримку в організації обладнання навчально-виховного процесу наших дітей. Сподіваємось на подальшу плідну співпрацю.