Дніпропетровськ. Дошкільний навчальний заклад № 239

   


Звіт завідувача ДНЗ

 

 

Звіт керівника

                                         Комунального закладу освіти

 « Дошкільний   навчальний заклад  (ясла-садок)  № 239» «Черешенька»

Дніпровської міської ради

 перед батьками, колективом та громадськістю з питань  статутної діяльності закладу 

у 2016 – 2017  навчальному році

07 червня 2017 року

 

            Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 239 «Черешенька» - заклад освіти і виховання дітей віком від 2 років до 6 (7) років, який задовольняє потреби дітей у догляді, вихованні і зміцненні їхнього здоров'я. Дошкільний заклад здійснює освітню діяльність відповідно до статуту та колективного договору.

 

Розташований за адресою: м.Дніпро Новокодацький район,

                                                 м/р Таромське,  вул.Лісова, 1

функціонує з 1966 року.

Проектна потужність - 115 місць.

Режим роботи установи – 10,5 годин; 6 груп працює  з 7:30 до 18:00

 Чергова група працює з 6:00 до 7:30

 

 Станом на 07 червня у нас в садочку перебуває – 238 дітей.

 

Дітей ясельних груп на сьогоднішній день – 36 (при нормі 15), у минулому році – 34 дітей; садових – 202 (при нормі 100), у минулому році – 162 дитини.

 

 На 2017 – 2018  навчальний рік дошкільний навчальний заклад укомплектовано таким чином:

 Групи ясельного віку (3 рік життя): 1 група;

 Групи молодшого дошкільного віку (4 р.ж.): 1 група;

 Групи середнього дошкільного віку (5 р.ж.): 2 групи;

 Групи старшого дошкільного віку (6 р.ж.): 2 групи.

Згідно нормативів, санітарно-гігієнічних вимог та специфіки роботи дитячого закладу в дитсадку обладнані необхідні приміщення: групові та спальні кімнати, роздягальні та кімнати гігієни. Постійно функціонують музична зала, працюють кабінети: медичний, методичний, кабінет психолога, всі технологічні та побутові приміщення. В кожній групі обладнано куточки здоров'я. Предметно-ігрове середовище усіх приміщень відповідає санітарним, функціональним, і естетичним вимогам завдяки спільній роботі вас, шановні батьки, та вихователів груп.

Кадрами дошкільний заклад укомплектований повністю, згідно штатного розпису. Працює нас в дитячому садку – 32 особи: зокрема, педагогічних працівників — 11 осіб, з повною вищою педагогічною освітою в дитсадку – 6 осіб, неповну вищу освіту мають 5 осіб. Рівень майстерності педагогів достатньо високий. Серед них — 5 педагогів мають 9 тарифний розряд,1педагог має звання – «вихователь-методист», 2 педагоги - «спеціаліст

II категорії», 3 педагоги мають – «вищу категорію», вихователь-методист має звання -«старший вихователь».

 Середній вік педагогів – 39 років, стаж педагогічної роботи у педагогів в середньому 18 років. Тобто, це найбільш працездатна категорія населення. На даному етапі в дитячому садку відсутня плинність педагогічних кадрів.

            Фаховий рівень педагогічних кадрів забезпечується безперервною системою підвищення кваліфікації кадрів на рівні дошкільного закладу, шляхом відвідувань педагогами методичних об'єднань, курсів підвищення кваліфікації кадрів.

 Щороку в ДНЗ проходить атестація педагогічних працівників відповідно до «Типового положення» та «Змін до Типового положення» згідно перспективного плану, з виданням відповідних наказів та оформленням відповідних документів.

Педагоги 1 раз у 5 років проходять курси підвищення кваліфікації при обласному інституті післядипломної освіти педпрацівників та атестацію. У 2016-2017 навчальному році чергову атестацію пройшли: вихователь. За результатами атестації їй було присвоєно категорію «спеціаліст II категорії».

 Методкабінетом ДНЗ проводяться консультації, педагогічні читання, тренінги, семінарські заняття. Під контролем адміністрації проходить участь педагогів

у методичній роботі ДНЗ, робота з самоосвіти.

 В навчальному році діяльність дитячого закладу здійснювалася згідно затвердженого колективом та погодженого з ММЦ планом.

 

Річний план 2016-2017 н.р. передбачав вирішення колективом таких завдань:

1.Спрямувати  роботу колективу ДНЗ на організаційно-моделюючий   етап обласного проекту, щодо формування досвіду моральної поведінки та соціальної компетенції у дошкільників шляхом застосування ефективних освітніх технологій, як одного з основних чинників  становлення особистості в дошкільному дитинстві ,через освітню лінію: «Дитина в соціумі»(зміст освіти:соціально-комунікативна компетенція)

2. Вдосконалити роботу колективу ДНЗ щодо підвищення якості у

вихованців емоційно- ціннісного розвитку, покращення їхнього

фізичного,  психічного здоров’я упродовж шкільного дитинства - як

важливого чинника  здоров'я людини в цілому,через освітню лінію:

«Особистість дитини» (зміст освіти – самоставлення ; особистісно-

оцінна  компетенція).

3.Вдосконалити роботу щодо підвищення якості формування економічних уявлень та ознайомлення з довкіллям у ДНЗ дошкільнят ,з використанням освітньо-інноваційних технологій згідно до вимог Базового компоненту, в тісній співпраці педагогічного колективу з родиною, через освітню лінію: «Гра дитини»(зміст освіти:гра як провідна діяльність)

Всі ці завдання реалізовувались в різних формах методичної роботи: на семінарських заняттях, педрадах, на відкритих переглядах, педагогічних читаннях, вивчались під час епізодичного та фронтального контролю.

 

На протязі року були проведені 3 тематичні педагогічні ради:

I.Педагогічна рада: «Трудове виховання як важливий засіб ранньої соціалізації дітей дошкільного віку,згідно до вимог нової  Базової програми»

До неї були проведені:

Брей-ринг: «Трудове виховання дітей дошкільного віку як педагогічна проблема сучасності»

Педагогічний тренінг: «Колективні творчі ігри, як інструмент соціалізації дошкільників» компетентності педагогів»

Методичний калейдоскоп: «Мої творчі винахіди» (виготовити дидактичний матеріал для формуваня навичок самообслуговування )

Майстер-клас: «Створення умов для реалізації трудового виховання дітей в ДНЗ»

Калейдоскоп: «Використання дидактичних ігор  з трудового виховання у житті сучасної дитини відповідно до вимог Базового компонента»

Пед.година: «Умови організації трудового виховання дітей в ДНЗ»

Консультація: « Ставлення сучасних дітей до праці.

Колективний перегляд:

праця в природі «Праця на ділянці ДНЗ» гр.№4  5-го р.ж., вих. Дем’янюк О.М.

режимний момент «Повернення з прогулянки»(самообслуговування) гр.№5 4-го р.ж. вих.Лисиченко І.В.

II.Педагогічна рада: «Арт –терапія – один із методів роботи, для досягнення позитивних

змін в інтелектуальному, соціальному, емоційному й особистісному розвитку дитини»        

До неї були проведені:

Методичний  лекторій: «Розумна гімнастика:   універсальний метод розвитку та оздоровлення  дошкільників» (шляхи оптимізації)

Консультація: «Формування у дошкільників здоров’язбережувальної компетентності»

Розроблено каталог статей, матеріалів з анотаціями літератури до теми «Поглиблення та систематизація знань педагогів щодо змісту освітньої лінії «Особистість  дитини».  

Круглий стіл: «Арт-терапія як  природня форма корекції емоційного стану дошкільника»

Диспут: «Використання піско- та сніготерапії»

Презентація дидактичних розвивальних ігор спрямованих на розвиток рухової активності дітей

Рекомендації для батьків:«Види арт-терапії для використання в ДНЗ».

Колективний перегляд:

фізхвилинка з елементами Су-Джока: «Чарівна хвилинка» (гр.№1 3-го р.ж.,  

вихователь Паранюк А.Ф. )

заняття з аромо-терапії  «Ось які гостинці-дірка серединці» (гр.№3 4-го р.ж.,

вихователь Стефюк М.В.)

 

III.Педагогічна рада: «Розвиток економічної свідомості у дошкільників.

Формування сталих світоглядних орієнтирів особистості згідно до вимог та завдань програми «Дитина в дошкільні роки»

До неї були проведені:

Ділова гра: «Соціальна і фінансова освіта в ДНЗ» (узагальнення знань педагогів)

Дебати з педагогами: «Економічна освіта дошкільника:за чи проти?»

Оформлено тематичну папку для педагогів « Організація роботи ДНЗ з економічного виховання дошкільника»

Дискусійний клуб: «Дослідицькі проекти у роботі з дошкільниками»

(міні-музей електрики)

Методичний фрістайл: «Гра-стратегія як основ­ний засіб формування первинного економічного досвіду старших до­шкільнят".

Консультація: «Формуван­ня первинного економічного досвіду дитини у різних видах діяльності»

Довідкове бюро для батьків: «Таємниці економічних по­нять»

Колективний перегляд:

сюжетно-рольова гра «Турагенство» (гр.№6 6-го р.ж., вихователь    Мороз Н.В.)

заняття «Школа бізнесу» (гр.№2  5-го р.ж., вихователь  Федуніва Л.М.)

Консультації для педагогів:

«Використання здоров’язбережувальних технологій в роботі з дошкільниками»

«Колективні творчі ігри, як інструмент соціалізації дошкільників»

«Як досягти балансу між традиціями та інноваціями»

«Психологічний комфорт у навчанні як умова ефективної соціалізації дошкільників»

«Формування у дошкільників здоров’язбережувальної компетентності»

«Дидактичний посібник – засіб розвитку дошкільника»

 «Виховання патріотично-налаштованої особистості дошкільника»

«Правила успішності у спілкуванні з батьками»

«Взаємодія помічника вихователя та педагога групи в освітньо виховній роботі з дітьми»

«Організація літнього відпочинку:форми  планування навчально-виховної роботи

  в літній період»

«Організація денного сну в умовах широкого доступу свіжого повітря»

Підводячи підсумок, з втілення поставлених дошкільним закладом завдань, можна зробити висновок, що завдяки правильно організованій методичній роботі педагоги мали змогу:

·         вдосконалити та практично відпрацювати застосування методів по реалізації формування рис громадянина української держави, згідно до вимог Базового компоненту.

·         осмислено підійшли до інноваційних технологій і їх використання під час навчально-виховного процесу. Відмітили, що у рамках розвивальних програм інновацію можна вважати доцільною, якщо пріоритетною, ключовою ідеєю в ній є розвиток дитини;

·         залучали батьків, як безпосередніх учасників навчально-виховного процесу до різних форм і методів роботи дошкільного закладу, досягли взаєморозуміння та прагнення до втілення розвитку гармонійної особистості дошкільника.

 

В якості недоліків можна відмітити:

·          недотримання тематичного принципу розподілу різних  завдань з метою формування соціальної компетенції кожної дитини, граматичної правильності мови, збагачення життєвого досвіду;

·         недостатня увага приділена об’єднанню зусиль педагогів і батьків щодо активізації мовленнєвого спілкування з дитиною;

 

Рекомендації:

·         надавати дошкільникам більше самостійності, права вибору у різних видах діяльності: ігровій, пізнавальній, художній, з метою удосконалення знань, умінь і навичок, прояву в дитини здатності до самореалізації;

 

·         вихователям проводити цілеспрямовану роботу з батьками по формуванню у них моральних, правових, патріотичних поглядів, раціональне використання та відтворення її багатств, психологічну готовність оберігати природні цінності.

 

            Основним завданням нашого колективу було і залишиться виховання у дітей, батьків та кожного із нас усвідомленого ставлення до необхідності вести здоровий спосіб життя для зміцнення власного здоров'я та можливості реалізувати кожною дитиною свого природного фізичного потенціалу. Для цього у дитячому садку підібрана ціла команда професіоналів, які самі мають певні досягнення у фізкультурі та спорті і якісно та успішно працюють з дітьми, а також вироблена і втілюється ціла оздоровча система, нагадаю це:

- ранкова гімнастика;

 - фізкультурні заняття;

 - фізкультхвилинки під час навчальної роботи;

- імунна гімнастика перед початком усіх занять;

- загартовуючі процедури після сну:

- імунна гімнастика пробудження та загартовуючі водні процедури;

- деякі види арт-терапії;

- прогулянки;

- рухливі ігри;

            Не тільки фізичний розвиток, але й розвиток творчих, індивідуальних здібностей дітей та формування цілеспрямованої особистості є важливим завданням для нашого колективу, про що свідчить високий рівень проведення свят та дитячих ранків, виступів наших дітей перед батьками та громадськістю. На протязі року були проведені розваги народознавчого змісту «Покрова», «Осінній ярмарок», «Сьогодні іменини у Святої Катерини», «Щедрий вечір, добрий вечір», «Масляна», «Зелені Свята», «Ой на Івана, та на Купала…», де діти вправлялись і отримували практичні знання про народні звичаї та обряди українського народу; працювали гуртки – хореографічний  “Веселі чоботята” (під керівництвом музичного керівника Л.Л.Цибульник) , ручної праці «Умілі рученята» (під керівництвом вихователя-методиста О.Г.Романенко) та шаховий гурток «Срібна королева» (під керівництвом вихователя  О.М. Дем’янюк )

 

Діти всіх груп разом батьками, готували матеріали до тематичних виставок, які оформлялись на стендах  дитсадка та у групах ( «Фантазії Чарівниці-Осені»,

до дня визволення м. Дніпропетровська «Найкраще місто на Дніпрі», спільна виставка дитячих  робіт:«Новорічна іграшка  своїми  руками», «Мама – самий кращий друг», «Писанки чудові - різнокольорові»  та інші.)

Продовжувалась співпраця дитсадка з  «Дніпровським центром первинної медико – санітарної допомоги №12». Дошкільники вітали наших медичних працівників з Днем 8 Березня та їх професійним святом, також привітили газове господарство з їх професійним святом «Днем газовика»,прийняли активну участь у міроприємстві мікрорайону «Свято Вишиванки»,привітали учнів шкіл мікрорайону з Першим та Останнім Дзвоником.

 

Результативною можна назвати роботу із забезпечення наступності нашого дитсадка та школи № 105. План спільних заходів передбачає:

 - Взаємне відвідування занять педагогами;

 - Педагогічні наради за участю педагогів школи та дитсадка;

 - Участь вчителів та адміністрації шкіл у групових батьківських зборах.

 

На виконання Закону України «Про дошкільну освіту» ст. 7, 18 та з метою залучення дітей до дошкільної освіти, педколективом проведений облік дітей за мікрорайоном. Розроблений план роботи з неохопленими дітьми. Завершується навчальний рік. В комплексі з іншими навчально-виховними моментами вихователями здійснювалось: екологічне, правове, народознавче, логіко-математичне виховання дошкільників, особлива увага приділялася безпеці життєдіяльності дітей, розвитку креативності дітей. В кожній групі проведені підсумкові заняття по виявленню рівня засвоєння дітьми програмових вимог з усіх розділів. У дитсадку працюють професіонали, а відвідують дитсадок чудові і розумні дітки. Програмові вимоги засвоїли всі діти, які відвідували дитсадок протягом навчального року.

            Випускаємо до школи 42 дитини. З них з високим рівнем підготовки 10 дітей, достатнім 32, немає жодної дитини, яка б не засвоїла програми. Дошкільники всі комунікабельні, вільно спілкуються з дорослими, у них сформовано досить високий рівень мотиваційної готовності до школи. Добре розвинене мислення. Випускники оперують поняттями «буква», «звук», «слово», «речення», добре роблять звуковий аналіз слів. У всіх дітей сформовано інтерес до книги, частина дітей вільно читає, інші діти мають навички складання букв у склади, а складів - у слова.

Порівняльний аналіз навчальних досягнень дітей 6-го року життя свідчить про те, що діти міцно засвоїли програмові вимоги і готові долати перші труднощі шкільного навчання

 

 Немає великого розриву в рівні розвитку дітей та оволодінні ними програмовим матеріалом в розрізі груп.

            26 травня пройшов  випускний вечір у старшій  групі №6, в ньому прийняли участь діти, батьки та колектив ДНЗ.

На високому професійному рівні діти демонстрували свої знання, уміння та навички, які вони здобували протягом всього періоду перебування їх у дошкільному закладі. Це велика заслуга педагогів, всього колективу дитячого садка, а також, без сумніву, вас, батьків, які завжди і в усьому нас підтримували. Надавали свої поради, рекомендації, прислухалися до наших зауважень, побажань. І, звичайно, ж те розвивальне середовище, яке ви створювали у своїх групах, допомагали у інтер’єрі та дизайні групових приміщень, були завжди нашими спонсорами та меценатами – дало позитивні плоди для наших з вами дітей. Велика та щира вам подяка, дорогі батьки, від усього нашого колективу.

 

Стан захворюваності по ДНЗ:

Порівняно з 2015/16 н.р. менше , це пояснюється тим, що персонал закладу постійно приділяє належну увагу загартовуючим заходам та профілактичним міроприємствам.

В результаті виконання програми оздоровлення дітей в дішкільному закладі зберігається стабільне покращення показників здоров’я дітей.

 Пропущено 1 дитиною по хворобі – 2,2 дні.

 Всі діти обстежені спеціалістами та лабораторно. Все відтворено в медичних картках.

 

 Санітарно-просвітницька робота з батьками та працівниками закладу проводилась згідно річного плану ДНЗ.

 Батьківські куточки поповнені консультаціями на тему: «Профілактичні щеплення у дітей», «Загартування дітей влітку», «Ротавірусна інфекція», «Профілактика кишкових інфекцій», «Диспансерізація дошкільника – важлива річ»

Протягом року було проведено обстеження відповідності меблів в групах до зросту дітей, були оновлені журнали здоров'я по групах, згідно графіку проводились оздоровчі заходи.

 

Харчування дітей в дошкільному навчальному закладі

 у 2016-2017 навчальному році .

     З боку завідувача та медичного працівника протягом року здійснювався систематичний контроль за дотриманням санітарно-гігієнічних умов організації харчування. Відповідно до графіка проводились планові та оперативні перевірки щодо організації харчування, виходу страв та якістю приготування їжі. Готуючи страви, кухар суворо дотримувався технології приготування їжі, нормативного об'єму страв.

Продукти харчування та продовольча сировина надходили від постачальників із супровідними документами.

З боку вихователів здійснювався постійний контроль за культурою харчування вихованців. Режим харчування здійснювався відповідно до режиму кожної вікової групи. Скарг на якість приготування їжі, порушень графіку видачі їжі не було зафіксовано.

 

Проте натуральні норми протягом року виконувались не в повному обсязі. Пов'язано це перш за все з цінами на продукти харчування.

 

 При періодичних перевірках групового персоналу по сан.стану приміщень та режимних моментах в групах значних порушень не було виявлено.

  Значна увага приділялась щодо підвищення якості увихованців емоційно- ціннісного розвитку, покращення їхнього фізичного,  психічного здоров’я упродовж шкільного дитинства – як важливого чинника  здоров'я людини в цілому.

Були проведенні групові батьківські збори, анкетування, батьківські всеобучі, консультації, також консультації для батьків діти яких не відвідують ДНЗ: «Адаптація дітей до умов ДНЗ», «Як знайомити дітей з нормами поведінки», «Криза 3-х років», «Вихована дитина – що це означає», «Підтримайте та розвивайте допитливість дитини»,  «Режим дня першокласника», «Роль сім’ї у трудовому вихованні дітей», «Гра, як засіб морального виховання дітей», т.д.

 Усі питання, які розв’язував колектив упродовж 2016/2017 навчального року, обговорювалися  та вирішувалися на батьківських зборах, конференціях. 

 

Фінансово-господарська діяльність дошкільного закладу

Це складний, відповідальний, але і цікавий для мене напрямок роботи.

Фінансово-господарська діяльність дитсадка, нагадую, здійснюється згідно кошторису. Формується наш кошторис із фінансових асигнувань, що надходять із:

 - місцевого бюджету;

- благодійних та спонсорських надходжень.

 

 Всі кошти спрямовуються на забезпечення життєдіяльності дитячого закладу (тобто,

на створення комфортних умов для перебування дітей в садочку).

 

За допомогою батьківських благодійних внесків було придбано:

Конвектори  -3.151 грн.

Меблі для групи №1-11.348 грн.

Рукомийник та змішувач для харчоблоку – 3.865 грн.

Шифер та гвіздки для павільйонів груп №1,№3 тв№5 – 6.600 грн.

Вишиванки та сукні – 5.514 грн.

Бензин та масло для газонокосилки – 0.412 грн.

 

Адміністрація дошкільного закладу № 239 «Черешенька» висловлює Вам, шановні батьки, щиру подяку за допомогу та підтримку в організації обладнання навчально-виховного процесу наших дітей. Сподіваємось на подальшу плідну співпрацю.

 

 

 

 

Звіт керівника

                                         Комунального закладу освіти

 « Дошкільний   навчальний заклад  (ясла-садок)  № 239» «Черешенька»

Дніпропетровської міської ради

 перед батьками, колективом та громадськістю

з питань  статутної діяльності закладу 

у 2015 – 2016  навчальному році

08 серпня 2016 року

 

            Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 239 «Черешенька» - заклад освіти і виховання дітей віком від 2 років до 6 (7) років, який задовольняє потреби дітей у догляді, вихованні і зміцненні їхнього здоров'я. Дошкільний заклад здійснює освітню діяльність відповідно до статуту та колективного договору.

 

Розташований за адресою: м/р Таромське вул.Лісова, 1

функціонує з 1966 року.

Проектна потужність - 115 місць.

 Режим роботи установи – 10,5 годин; 6 груп працює  з 7:30 до 18:00

 Чергова група працює з 6:00 до 7:30

 

 Станом на 08 серпня у нас в садочку перебуває – 196 дітей.

 

Дітей ясельних груп на сьогоднішній день – 34 (при нормі 15), у минулому році – 28 дітей; садових – 162 (при нормі 100), у минулому році – 180 дітей.

 

 На 2016 – 2017  навчальний рік дошкільний навчальний заклад укомплектовано таким чином:

 Групи ясельного віку (3 рік життя): 1 група;

 Групи молодшого дошкільного віку (4 р.ж.): 2 групи;

 Групи середнього дошкільного віку (5 р.ж.): 2 група;

 Групи старшого дошкільного віку (6 р.ж.): 1 група.

Згідно нормативів, санітарно-гігієнічних вимог та специфіки роботи дитячого закладу в дитсадку обладнані необхідні приміщення: групові та спальні кімнати, роздягальні та кімнати гігієни. Постійно функціонують музична зала, працюють кабінети: медичний, методичний, кабінет психолога, всі технологічні та побутові приміщення. В кожній групі обладнано куточки здоров'я. Предметно-ігрове середовище усіх приміщень відповідає санітарним, функціональним, і естетичним вимогам завдяки спільній роботі вас, шановні батьки, та вихователів груп.

Кадрами дошкільний заклад укомплектований повністю, згідно штатного розпису. Працює нас в дитячому садку – 32 особи: зокрема, педагогічних працівників — 11 осіб, з повною вищою педагогічною освітою в дитсадку – 6 осіб, неповну вищу освіту мають 5 осіб. Рівень майстерності педагогів достатньо високий. Серед них — 5 педагогів мають 9 тарифний розряд,1педагог має звання – «вихователь-методист»,2 педагоги - «спеціаліст II категорії», 3 педагоги мають – „вищу категорію”, вихователь-методист має звання -«старший вихователь».

 Середній вік педагогів – 39 років, стаж педагогічної роботи у педагогів в середньому 18 років. Тобто, це найбільш працездатна категорія населення. На даному етапі в дитячому садку відсутня плинність педагогічних кадрів.

            Фаховий рівень педагогічних кадрів забезпечується безперервною системою підвищення кваліфікації кадрів на рівні дошкільного закладу, шляхом відвідувань педагогами методичних об'єднань, курсів підвищення кваліфікації кадрів.

 Щороку в ДНЗ проходить атестація педагогічних працівників відповідно до «Типового положення» та «Змін до Типового положення» згідно перспективного плану, з виданням відповідних наказів та оформленням відповідних документів.

Педагоги 1 раз у 5 років проходять курси підвищення кваліфікації при обласному інституті післядипломної освіти педпрацівників та атестацію. У 2015-2016 навчальному році чергову атестацію пройшли: вихователь-методист та вихователь. За результатами атестації їм було присвоєно звання «старший вихователь» та 9 тарифний розряд.

 Методкабінетом ДНЗ проводяться консультації, педагогічні читання, тренінги, семінарські заняття. Під контролем адміністрації проходить участь педагогів

у методичній роботі ДНЗ, робота з самоосвіти.

 В навчальному році діяльність дитячого закладу здійснювалася згідно затвердженого колективом та погодженого з ММЦ планом.

 

Річний план 2015-2016 н.р. передбачав вирішення колективом таких завдань:

1. Вдосконалити роботу щодо підвищення якості формування патріотичних почуттів дошкільнят ,формування рис громадянина української держави, розвиненої духовності, моральності, правової культури,засобами різних видів мистецтв, з використанням освітньо-інноваційних технологій згідно до вимог Базового компоненту, в тісній співпраці педагогічного колективу з родиною.

 

2.Спрямувати роботу ДНЗ щодо формування основ здорового способу життя,       створення  умов для забезпечення стійкої позитивної мотивації до збереження та зміцнення власного здоров'я, формування психологічного здоров'я дошкільника як важливого чинника здоров'я людини в цілому,через освітню лінію: «Особистість дитини» (зміст освіти – безпека життєдіяльності; здоров’язбережувальна компетенція).

3.Р     розпочати поглиблену роботу щодо створення комунікативно-  

 мовленнєвого розвитку дошкільників , як одного з основних чинників  становлення особистості в дошкільному дитинстві та сформованості соціальних і пізнавальних досягнень дитини — потреб і інтересів, що є основою особистісної культури, через освітню лінію: «Гра дитини» (зміст освіти:гра як провідна діяльність)

Всі ці завдання реалізовувались в різних формах методичної роботи: на семінарських заняттях, педрадах, на відкритих переглядах, педагогічних читаннях, вивчались під час епізодичного та фронтального контролю.

 

 На протязі року були проведені 3 тематичні педагогічні ради:

I.Педагогічна рада: «Патріотичне виховання дітей дошкільного віку, засобами інтегрованої освітньої діяльності,як одна із умов успішного формування

рис громадянина української держави, згідно до вимог Базового компоненту»

До неї були проведені:

Доповідь: «Шляхи, засоби та методи патріотичного виховання дітей старшого дошкільного віку»

Педагогічний турнір: «Формування патріотичних почуттів дошкільнят засобами різних видів мистецтв»

Методичний аукціон: « Із скарбниць народних – до сердець дитячих.»

Педагогічне асорті: «Дидактичні ігри на допомогу вихователям»

 Творчий  проект:  «Люблю тебе, моє рідне Таромське», виставка та презентація результатів  роботи.

 Ярмарок ідей: Народознавство як засіб духовно-морального виховання, або Дерево мого родоводу.

Колективний перегляд:

тематична розвага «Козацькому роду нема переводу» (до дня козацтва

старша група №3 вихователь Стефюк   М.В.)

 заняття «Чарівна Петриківка» (старша група №5 вихователь   Лисиченко   І.В.)

організована і проведена листопадова акція «Здорова дитина – майбутнє України».

 

II.Педагогічна рада: «Поглиблення та систематизація знань педагогів щодо змісту Базового компонента з освітньої лінії «Мовлення дитини» з мовленнєвого розвитку дошкільників; формування професійних якостей педагогічних працівників щодо використання ефективних підходів для розвитку мовленнєвої компетентності дітей дошкільного віку; вдосконалення педагогічної майстерності вихователів.»

До неї були проведені:

Методичний  лекторій:Мовленнєва робота з дошкільниками: шляхи оптимізації
Круглий стіл: Грамота для дошкільнят: організація навчального процесу  
Педагогічний тренінг:Формування виразності мови у дошкільників через ігрову діяльність.
Банк педагогічних ідей :Педагогічні засоби підготовки руки дитини до письма 
Аналіз стану навчально – виховної роботи з мовленнєвого розвитку у ІІ молодших групах.  (за результатами перевірки)

Ярмарок ідей: Творча гра – цікава форма взаємодії ДНЗ з батьками

Презентація дидактичних розвивальних ігор, посібників, спрямованих на розвиток мовленнєвої активності дітей. 

Колективний перегляд:

заняття «Казкові пригоди Сніговика»" (молодша група №4, вихователь Сєдих С.Є.)

КВК «Казкова Абетка»(старша група № 5 вихователь Федуніва Л.М.)

гра –заняття «Школа  продавців-консультантів» (середня група № 6 вихователь Мороз Н.В.).

 

III.Педагогічна рада: «Організація роботи дошкільного закладу з безпеки життєдіяльності дитини-дошкільника, узагальнення знань педагогів про зміст, форми і методи організації роботи  щодо  збереження та зміцнення здоров’я дітей, формування 

здорового способу життя та активної позиції щодо власного життя та власної безпеки,

    згідно вимог та завдань програми «Дитина в дошкільні роки»

До неї були проведені:

Аналітична довідка:Стан захворюваності, причини нещасних випадків серед дітей дошкільного віку

Виступ-диспут: Вимоги та завдання програми «Дитина в дошкільні роки» щодо безпеки  життєдіяльності дітей в ДНЗ; форми комплексної роботи педагогічного  колективу в напрямку збереження життя та здоров’я дітей.   Методичні рекомендації: Проведення Тижня безпеки  дитини в ДНЗ

Довідка за наслідками тематичного  контролю:  Організація та планування  роботи щодо безпеки життєдіяльності дітей в  дошкільному закладі                                 

Презентація проектів педагогів «Безпека вдома і на вулиці»  

Педагогічні дискусії:Формуємо здоров’язбережувальну компетенцію дошкільника

Колективний перегляд:

  • гра- заняття по ОБЖ «Надзвичайні ситуації – що це?» (старша група №3

вихователь Ярошенко К.К.)

  • ігрова ситуація «Незнайомець» (група раннього віку №1

вихователь Паранюк А.Ф.)

  • заняття-розвага по ОБЖ «Один вдома» (молодша група №4 

вихователь Дем’янюк О.М.)

 

Консультації для педагогів:

«Налагоджуємо  ефективне педагогічне спілкування».

«Коли і навіщо потрібні паузи в мовленні»

«Профілактика та подолання «емоційного вигорання педагогів»

«Школа обережних наук (ОБЖД)».

«Психологічний комфорт у навчанні як умова ефективної соціалізації дошкільників»

«Комунікативна гра   як  засіб розвитку культури  спілкування  у дітей дошкільного віку»

«Публічна суперечка:арена боротьби чи пошук істини?»

«Творчий вихователь – скульптор самодостатньої особистості дошкільника»

«Батьківський клуб - як форма ефективної взаємодії з батьками»

«Взаємодія ДНЗ і сім’ї  як умова повноцінного шляху соціалізації дошкільника»

«Формуємо мовленнєву готовність до школи»

Підводячи підсумок, з втілення поставлених дошкільним закладом завдань, можна зробити висновок, що завдяки правильно організованій методичній роботі педагоги мали змогу:

 

  • вдосконалити та практично відпрацювати застосування методів по реалізації формування рис громадянина української держави, згідно до вимог Базового компоненту.
  • осмислено підійшли до інноваційних технологій і їх використання під час навчально-виховного процесу. Відмітили, що у рамках розвивальних програм інновацію можна вважати доцільною, якщо пріоритетною, ключовою ідеєю в ній є розвиток дитини;
  • залучали батьків, як безпосередніх учасників навчально-виховного процесу до різних форм і методів роботи дошкільного закладу, досягли взаєморозуміння та прагнення до втілення розвитку гармонійної особистості дошкільника.

 

В якості недоліків можна відмітити:

  •  недотримання тематичного принципу розподілу лексики та різних мовленнєвих завдань з метою активізації словника кожної дитини, граматичної правильності мови, звукової культури, збагачення мовленнєвого досвіду;
  • недостатня увага приділена об’єднанню зусиль педагогів і батьків щодо активізації мовленнєвого спілкування з дитиною;

 

Рекомендації:

  • надавати дошкільникам більше самостійності, права вибору у різних видах діяльності: ігровій, пізнавальній, художній, з метою удосконалення знань, умінь і навичок, прояву в дитини здатності до самореалізації;

 

  • вихователям проводити цілеспрямовану роботу з батьками по формуванню у них моральних, правових, патріотичних поглядів, раціональне використання та відтворення її багатств, психологічну готовність оберігати природні цінності.

 

            Основним завданням нашого колективу було і залишиться виховання у дітей, батьків та кожного із нас усвідомленого ставлення до необхідності вести здоровий спосіб життя для зміцнення власного здоров'я та можливості реалізувати кожною дитиною свого природного фізичного потенціалу. Для цього у дитячому садку підібрана ціла команда професіоналів, які самі мають певні досягнення у фізкультурі та спорті і якісно та успішно працюють з дітьми, а також вироблена і втілюється ціла оздоровча система, нагадаю це:

 

- ранкова гімнастика;

 - фізкультурні заняття;

 - фізкультхвилинки під час навчальної роботи;

- імунна гімнастика перед початком усіх занять;

- загартовуючі процедури після сну:

- імунна гімнастика пробудження та загартовуючі водні процедури;

- прогулянки;

- рухливі ігри;

 

            Не тільки фізичний розвиток, але й розвиток творчих, індивідуальних здібностей дітей та формування цілеспрямованої особистості є важливим завданням для нашого колективу, про що свідчить високий рівень проведення свят та дитячих ранків, виступів наших дітей перед батьками та громадськістю. На протязі року були проведені розваги народознавчого змісту «Покрова», «Осінній ярмарок», «Варварини вечорниці», «Щедрий вечір, добрий вечір», «Масляна», де діти вправлялись і отримували практичні знання про народні звичаї та обряди українського народу; працювали гуртки – хореографічний  “Веселі чоботята” (під керівництвом музичного керівника Л.Л.Цибульник) , ручної праці «Умілі рученята» (під керівництвом вихователя-методиста О.Г.Романенко) та шаховий гурток «Срібна королева» (під керівництвом вихователя  О.М. Дем’янюк )

 

            Діти всіх груп разом батьками, готували матеріали до тематичних виставок, які оформлялись на стендах  дитсадка та у групах («Осінній вернісаж», «Дніпропетровськ – мій рідний дім», «Зимові візерунки», «Мама – життя меніподарувала», «Писанки чудові - різнокольорові»  та інші.)

 

Продовжувалась співпраця дитсадка з  «Дніпропетровським центром первинної медико – санітарної допомоги №12». Дошкільники вітали наших медичних працівників з Днем 8 Березня та їх професійним святом, також привітили газове господарство з їх професійним святом «Днем газовика».

 

Результативною можна назвати роботу із забезпечення наступності нашого дитсадка та школи № 105. План спільних заходів передбачає:

 - Взаємне відвідування занять педагогами;

 - Педагогічні наради за участю педагогів школи та дитсадка;

 - Участь вчителів та адміністрації шкіл у групових батьківських зборах.

 

На виконання Закону України «Про дошкільну освіту» ст. 7, 18 та з метою залучення дітей до дошкільної освіти, педколективом проведений облік дітей за мікрорайоном. Розроблений план роботи з неохопленими дітьми. Завершується навчальний рік. В комплексі з іншими навчально-виховними моментами вихователями здійснювалось: екологічне, правове, народознавче, логіко-математичне виховання дошкільників, особлива увага приділялася безпеці життєдіяльності дітей, розвитку креативності дітей. В кожній групі проведені підсумкові заняття по виявленню рівня засвоєння дітьми програмових вимог з усіх розділів. У дитсадку працюють професіонали, а відвідують дитсадок чудові і розумні дітки. Програмові вимоги засвоїли всі діти, які відвідували дитсадок протягом навчального року.

 

            Випускаємо до школи 60 дітей. З них з високим рівнем підготовки 15 дітей, достатнім 45, немає жодної дитини, яка б не засвоїла програми. Дошкільники всі комунікабельні, вільно спілкуються з дорослими, у них сформовано досить високий рівень мотиваційної готовності до школи. Добре розвинене мислення. Випускники оперують поняттями «буква», «звук», «слово», «речення», добре роблять звуковий аналіз слів. У всіх дітей сформовано інтерес до книги, частина дітей вільно читає, інші діти мають навички складання букв у склади, а складів - у слова.

Порівняльний аналіз навчальних досягнень дітей 6-го року життя свідчить про те, що діти міцно засвоїли програмові вимоги і готові долати перші труднощі шкільного навчання.

            20 та 26 травня пройшли  випускні вечори у старших  групах: №3 та №5 , в ньому прийняли участь діти, батьки та колектив ДНЗ.

На високому професійному рівні діти демонстрували свої знання, уміння та навички, які вони здобували протягом всього періоду перебування їх у дошкільному закладі. Це велика заслуга педагогів, всього колективу дитячого садка, а також, без сумніву, вас, батьків, які завжди і в усьому нас підтримували. Надавали свої поради, рекомендації, прислухалися до наших зауважень, побажань. І, звичайно, ж те розвивальне середовище, яке ви створювали у своїх групах, допомагали у інтер’єрі та дизайні групових приміщень, були завжди нашими спонсорами та меценатами – дало позитивні плоди для наших з вами дітей. Велика та щира вам подяка, дорогі батьки, від усього нашого колективу.

 

Стан захворюваності по ДНЗ:

Порівняно з 2014/15 н.р. менше , це пояснюється тим, що стало більше приділятися уваги загартовуючим заходам та профілактичним міроприємствам.

В результаті виконання програми оздоровлення дітей в дішкільному закладі зберігається стабільне покращення показників здоров’я дітей.

Пропущено 1 дитиною по хворобі – 2,5 дні.

 Всі діти обстежені спеціалістами та лабораторно. Все відтворено в медичних картках.

 Санітарно-просвітницька робота з батьками та працівниками закладу проводилась згідно річного плану ДНЗ.

 Батьківські куточки поповнені консультаціями на тему: «Профілактика педикульозу та корости», «Вітряна віспа»,«Профілактика лямбліозу», «Профілактичні щеплення у дітей», «Загартування дітей влітку», «Ротавірусна інфекція», «Профілактика кишкових інфекцій», «Диспансерізація дошкільника – важлива річ»

 

Протягом року було проведено обстеження відповідності меблів в групах до зросту дітей, були оновлені журнали здоров'я по групах, згідно графіку проводились оздоровчі заходи.

 

Харчування дітей в дошкільному навчальному закладі

 у 2015-2016 навчальному році .

     З боку завідувача та медичного працівника протягом року здійснювався систематичний контроль за дотриманням санітарно-гігієнічних умов організації харчування. Відповідно до графіка проводились планові та оперативні перевірки щодо організації харчування, виходу страв та якістю приготування їжі. Готуючи страви, кухар суворо дотримувався технології приготування їжі, нормативного об'єму страв.

Продукти харчування та продовольча сировина надходили від постачальників із супровідними документами.

З боку вихователів здійснювався постійний контроль за культурою харчування вихованців. Режим харчування здійснювався відповідно до режиму кожної вікової групи.. Проте натуральні норми протягом року виконувались не в повному обсязі. Пов'язано це перш за все з цінами на продукти харчування. Скарг на якість приготування їжі, порушень графіку видачі їжі не було зафіксовано.

 При періодичних перевірках групового персоналу по сан.стану приміщень та режимних моментах в групах значних порушень не було виявлено.

    Значна увага приділялась роботі над проблемою «Інтеграції родинного та суспільного виховання». Були проведенні групові батьківські збори, анкетування, батьківські всеобучі, консультації, також консультації для батьків діти яких не відвідують ДНЗ: «Адаптація дітей до умов ДНЗ», «Як знайомити дітей з нормами поведінки», «Гра – модель життя», «Криза 3-х років», «Вихована дитина – що це означає», «Підтримайте та розвивайте допитливість дитини», «Виховання взаємин з однолітками», «Режим дня першокласника», «Дитячий невроз», «Роль сім’ї у трудовому вихованні дітей», «Гра, як засіб морального виховання дітей», т.д.

            Усі питання, які розв’язував колектив упродовж 2015/2016 навчального року, обговорювалися  та вирішувалися на батьківських зборах, конференціях. 

 Фінансово-господарська діяльність дошкільного закладу

Це складний, відповідальний, але і цікавий для мене напрямок роботи.

Фінансово-господарська діяльність дитсадка, нагадую, здійснюється згідно кошторису. Формується наш кошторис із фінансових асигнувань, що надходять із:

 - місцевого бюджету;

- благодійних та спонсорських надходжень.

 

 Всі кошти спрямовуються на забезпечення життєдіяльності дитячого закладу (тобто,

на створення комфортних умов для перебування дітей в садочку).

У 2015-2016 навчальному році  управлінням освіти та науки  Дніпропетровської міської ради було здійснено ремонт м’якої покрівлі закладу.

Силами колективу закладу була ліквідована аварійна ситуація з опалювальною системою.

За допомогою бюджетних коштів:

В закладі було відремонтовано м’яку покрівлю даху

Умивальні кімнати у групі №3,№5

Спальні кімнати у групі №3, №1

Встановлені двері у групі№3 та вхідні

 

За допомогою батьків придбано:

Вікна, склопакети  -11.903 000 грн.

Крани гарячої води «Delimano» - 8.972 грн.

Двері в овочехранилище – 2.850 грн.

Двері у групу №1 – 2.355 грн.

Миючі та дезинфікуючі засоби – 2.000 грн.

Лінолеум у групу №4 – 3.626 грн.

Штори на вікна – 1.380 грн.

Шафа для зберігання хліба – 3.100 грн.

Стелажі – 2.000 грн.

Музичнідерев’яні іграшки– 1.350 грн.

Банер для методоб’єднання – 1.100 грн.

 

Адміністрація дошкільного закладу № 239 «Черешенька» висловлює Вам, шановні батьки, щиру подяку за допомогу та підтримку в організації обладнання навчально-виховного процесу наших дітей. Сподіваємось на подальшу плідну співпрацю.