Дніпропетровськ. Дитячий садок № 239

   

Учебный процесс

 

                               

                              Пріоритетні завдання

                           на 2020-2021 навчальний рік

                          колективу КЗО

                             «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №239»

                     ДМР

 

           1. Формувати основи моральності, етики та культури засобами

            виховання у дітей любові до України, національних цінностей

            українського народу, згідно до вимог Базового компоненту, в тісній

           співпраці педагогічного колективу та родини, через освітню лінію:

           «Дитина в соціумі»(зміст освіти:соціально-комунікативна компетенція).

           Сприяти застосуванню педагогами малих форм усної народної творчості в

           освітньому процесі як складника національно-патріотичного виховання

            малюків.

 

2. Активізувати творчий потенціал педагогів по створенню й підтримці єдиної 

    динамічної та перспективної системи сучасного освітнього простору,  

    сприятливого для гармонійного розвитку особистості дошкільника як

    гаранту готовності до «Нової української школи» та реалізації

    індивідуальних творчих потреб кожної дитини.

 

          3. Вдосконалити роботу щодо підвищення якості формування економічної  

              освіченості, соціальної та фінансової грамотності дітей дошкільного віку в

              різних видах дитячої діяльності як крок в європейське майбутнє. За

              допомогою  програми «Афлатот», з використанням освітньо-інноваційних

              технологій та через освітню лінію: «Гра дитини»(зміст освіти:гра як

              провідна діяльність)

 

                          Пріоритетні завдання

                           на  2018 – 2019 навчальний рік

                       колективу ДНЗ №239

  1. Спрямувати роботу ДНЗ над удосконаленням виховання основ безпечної поведінки дітей в різних життєвих ситуаціях та адаптації дітей через освітню лінію «Дитина в соціумі» (зміст освіти – соціально-комунікативна компетенція).
  1. Вдосконалити роботу щодо створення мовленнєвого середовища та впровадження інноваційної технології (методика Л.Фесюково  «Виховання казкою»), які сприяють розумовому, емоційному і моральному розвитку дошкільників, через активізацію мовленнєвої  діяльності.
  1. Вдосконалити роботу педагогічного колективу щодо підвищення якості  взаємодії  ДНЗ і сім'ї, як важливого засобу соціалізації дітей дошкільного віку, для становлення повноцінного і рівноправного члена свого соціального середовища.