Підручники для школи

Дніпро. КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ № 239 ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

   

Навчальний процес

 

                                                

                 

                                                  Реалізуючи державну політику в галузі

                                     дошкільної освіти, проаналізувавши  роботу закладу                   

                                     за 2020-2021н.р.   пріоритетними в методичній та

                                     освітній  діяльності КЗДО у 2021/2022 навчальному році             

                                     визначити такі  завдання:

1.Спрямувати освітній процес на реалізацію нової редакції Базового компонента дошкільної освіти. Підвищувати психолого-педагогічну компетентність педагогів та батьків щодо готовності дошкільників до НУШ. Забезпечувати успішний початок шкільного життя на основі організації сучасних форм взаємодії між дошкільним закладом і початковою ланкою освіти у формуванні дошкільної зрілості випускника закладу дошкільної освіти, тау напряму інтеграції родинного й суспільного виховання.

2.Здійснювати подальшу освітню діяльність щодо впровадження у педагогічний процес новітніх методик здоров’язберігаючих та здоров’яформуючих технологій, соціально-оздоровчих проектів; створювати умови для накопичення дошкільниками першого позитивного досвіду через активне залучення їх до різних видів діяльності: ігрової, пізнавальної, комунікативно-мовленнєвої, рухової, театралізованої тощо.

3.Продовжувати роботу по формуванню сучасних інноваційних і освітніх технологій з логіко-математичної компетентності дошкільнят. Спрямувати впровадження завдань математичного розвитку і математичної підготовки дітей дошкільного віку на формування логіко-математичних понять інформаційно-комунікаційних технологій у практику роботи дошкільних навчальних закладів.

Створювати умови для самовираження в дитини активної комунікації з дорослими та однолітками. зорієнтовані на індивідуальний підхід до дитини й забезпечення реалізації освітніх завдань відповідно до вимог Державного стандарту.

4.Забезпечувати методичний супровід зростання професійної майстерності педагогічних кадрів в організації освітнього процесу на основі використання практичних методів педагогічного впливу(експериментування, вирішення проблемних ситуацій та логічних задач, моделювання, розвивальних вправ, ігор тощо ),побудови довірливих взаємин між педагогом та дітьми на принципах ділового партнерства.

 

 

Педагогічна рада №1: «Про завдання педагогічного колективу на 2021/2022 н. р.» (установча)

серпень

2021 р.

Педагогічна рада №2:Формування здоров’язберігаючої компетентності дітей шляхом активації рухового режиму

листопад 2021р.

Педагогічна рада №3:«Формування математичних уявлень дошкільника, як частина освітньої діяльності»

лютий

2022 р.

Педагогічна рада №4: «Про підсумки роботи КЗДО у 2021/2022 н.р.»

травень

2022 р.

           

 

Пріоритетні завдання

                           на 2020-2021 навчальний рік

                          колективу КЗО

                             «Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №239»

                     ДМР

 

           1. Формувати основи моральності, етики та культури засобами

            виховання у дітей любові до України, національних цінностей

            українського народу, згідно до вимог Базового компоненту, в тісній

           співпраці педагогічного колективу та родини, через освітню лінію:

           «Дитина в соціумі»(зміст освіти:соціально-комунікативна компетенція).

           Сприяти застосуванню педагогами малих форм усної народної творчості в

           освітньому процесі як складника національно-патріотичного виховання

            малюків.

 

2. Активізувати творчий потенціал педагогів по створенню й підтримці єдиної 

    динамічної та перспективної системи сучасного освітнього простору,  

    сприятливого для гармонійного розвитку особистості дошкільника як

    гаранту готовності до «Нової української школи» та реалізації

    індивідуальних творчих потреб кожної дитини.

 

          3. Вдосконалити роботу щодо підвищення якості формування економічної  

              освіченості, соціальної та фінансової грамотності дітей дошкільного віку в

              різних видах дитячої діяльності як крок в європейське майбутнє. За

              допомогою  програми «Афлатот», з використанням освітньо-інноваційних

              технологій та через освітню лінію: «Гра дитини»(зміст освіти:гра як

              провідна діяльність)

 

                          Пріоритетні завдання

                           на  2018 – 2019 навчальний рік

                       колективу ДНЗ №239

  1. Спрямувати роботу ДНЗ над удосконаленням виховання основ безпечної поведінки дітей в різних життєвих ситуаціях та адаптації дітей через освітню лінію «Дитина в соціумі» (зміст освіти – соціально-комунікативна компетенція).
  1. Вдосконалити роботу щодо створення мовленнєвого середовища та впровадження інноваційної технології (методика Л.Фесюково  «Виховання казкою»), які сприяють розумовому, емоційному і моральному розвитку дошкільників, через активізацію мовленнєвої  діяльності.
  1. Вдосконалити роботу педагогічного колективу щодо підвищення якості  взаємодії  ДНЗ і сім'ї, як важливого засобу соціалізації дітей дошкільного віку, для становлення повноцінного і рівноправного члена свого соціального середовища.