Підручники для школи

Дніпропетровськ. Дитячий садок № 239

   

Звіт завідувача ДНЗ

       

 

 ПРОТОКОЛ

директора КЗДО (ясла-садок) №239 ДМР

перед колективом та батьківською громадськістю

(форма проведення Оffline)


 

ЗВІТ  КЕРІВНИКА

Комунального закладу дошкільної освіти

 (ясла-садок) № 239

Дніпровської міської ради

 перед батьками, колективом та громадськістю з питань  статутної діяльності закладу 

у 2020 – 2021 навчальному році

09 липня 2021 року

 

Даний звіт зроблений на підставі наказу Міністерства освіти і науки України від 23.03.2005 р. № 178, зміст звіту зроблений на підставі «Положення про порядок звітування керівників дошкільних загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед педагогічним колективом та громадськістю

Завдання звітування:

-   Забезпечити прозорість, відкритість і демократичність управління навчальним закладом.

- Стимулювати вплив громадськості на прийняття та виконання керівником відповідних рішень у сфері управління навчальним закладом

 

Порядок денний:

1.    Вибори голови та секретаря зборів

2.    Вибір лічильної комісії

3.    Звіт завідувача.

4.    Обговорення звіту (виступи батьків, членів колективу та громадськості).

5.    Відкрите голосування.

 

 Присутні: колектив закладу, батьківський комітет, члени ради закладу.

 

ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО КЗДО

Комунальний заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 239 Дніпровської міської ради - заклад освіти і виховання дітей віком від 2 років до 6 (7) років, який задовольняє потреби дітей у догляді, вихованні і зміцненні їхнього здоров'я. Дошкільний заклад здійснює освітню діяльність відповідно до статуту та колективного договору.

 

 

МЕРЕЖА ДНЗ

Станом на 09  липня  в садочку перебуває – 178 дітей.

Дітей ясельних груп на сьогоднішній день – 32 (при нормі 15), у минулому році – 27 дітей; садових – 156 (при нормі 100), у минулому році – 160 дітей.

 

 На 2021 – 2022  навчальний рік дошкільний навчальний заклад укомплектовано таким чином:

 Групи ясельного віку (3 рік життя): 1 група;

 Групи молодшого дошкільного віку (4 р.ж.): 2 групи;

 Групи середнього дошкільного віку (5 р.ж.): 1 група;

 Групи старшого дошкільного віку (6 р.ж.): 2 групи.

 

Згідно нормативів, санітарно-гігієнічних вимог та специфіки роботи дитячого закладу в дитсадку обладнані необхідні приміщення: групові та спальні кімнати, роздягальні та кімнати гігієни. Постійно функціонують музична зала, працюють кабінети: медичний, методичний, кабінет психолога, всі технологічні та побутові приміщення. В кожній групі обладнано куточки здоров'я. Предметно-ігрове середовище усіх приміщень відповідає санітарним, функціональним, і естетичним вимогам завдяки спільній роботі вас, шановні батьки, та вихователів груп.

 

КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Кадрами дошкільний заклад укомплектований повністю, згідно штатного розпису. Працює нас в дитячому садку – 24 особи: зокрема, педагогічних працівників — 11 осіб, з повною вищою педагогічною освітою в дитсадку – 6 осіб, неповну вищу освіту мають – 4 особи, незакінчена вища – 1 особа. На даний час один педагог здобуває вищу освіту. Рівень майстерності педагогів достатньо високий. Серед них — 4 педагоги мають звання – «вихователь-методист», 1 педагог - «спеціаліст II категорії», 1 педагог - «спеціаліст I категорії», 3 педагоги мають – «вищу категорію», вихователь-методист має «вищу категорію» та звання - «старший вихователь».

 Середній вік педагогів – 40 років, стаж педагогічної роботи у педагогів в середньому 20 років. Тобто, це найбільш працездатна категорія населення. На даному етапі в дошкільному закладі  відсутня плинність педагогічних кадрів.

            Фаховий рівень педагогічних кадрів забезпечується безперервною системою підвищення кваліфікації кадрів на рівні дошкільного закладу, шляхом відвідувань педагогами методичних об'єднань, курсів підвищення кваліфікації кадрів.

 Щороку в КЗДО проходить атестація педагогічних працівників відповідно до «Типового положення» та «Змін до Типового положення» згідно перспективного плану, з виданням відповідних наказів та оформленням відповідних документів.

Педагоги 1 раз у 5 років проходять курси підвищення кваліфікації при КЗВО «Дніпровська академія неперервної освіти» Дніпропетровської обласної ради, та атестацію.

Творчою групою КЗДО та вихователем - методистом КЗДО проводяться консультації, педагогічні читання, тренінги, семінарські заняття. Під контролем адміністрації проходить участь педагогів у методичній роботі КЗДО, робота з самоосвіти.

 

УПРАВЛІНСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

В навчальному році діяльність дитячого закладу здійснювалася згідно погодженого та затвердженого колективом КЗО «ДНЗ(ясла-садок)№239»ДМР річним планом. Річний план 2020-2021 н.р. передбачав вирішення колективом таких завдань:

1. Формувати основи моральності, етики та культури засобами виховання у дітей любові до України, національних цінностей українського народу, згідно до вимог Базового компоненту, в тісній співпраці педагогічного колективу та родини, через освітню лінію:

«Дитина в соціумі»(зміст освіти:соціально-комунікативна компетенція).

Сприяти застосуванню педагогами малих форм усної народної творчості в освітньому процесі як складника національно-патріотичного виховання малюків.

2. Активізувати творчий потенціал педагогів по створенню й підтримці єдиної

динамічної та перспективної системи сучасного освітнього простору,сприятливого для гармонійного розвитку особистості дошкільника як гаранту готовності до «Нової української школи» та реалізації індивідуальних творчих потреб кожної дитини.

3. Вдосконалити роботу щодо підвищення якості формування економічної освіченості, соціальної та фінансової грамотності дітей дошкільного віку в різних видах дитячої діяльності як крок в європейське майбутнє. За допомогою  програми «Афлатот», з використанням освітньо-інноваційних технологій та через освітню лінію: «Гра дитини»(зміст освіти:гра як провідна діяльність)

На протязі року були проведені 2 тематичні педагогічні ради:

I.Педагогічна рада: «Застосування педагогами малих форм усної народної творчості як складника національно-патріотичного виховання дошкільників в умовах сучасності»

До неї були проведені:

Майстер-клас для вихователів:«Лялька-мотанка  - символ українського народу»

Круглий стіл: «Формування любові до культурного спадку свого народу (усна народна творчість)».

Ярмарок  ідей:«Засоби та методи патріотичного виховання у дітей дошкільного віку засобами малих жанрів українського фольклору»

Пед.година: «Аналіз ставлення сучасних дітей до своїх «коренів».

Колективний перегляд:

 нетрадиційне заняття: «Послухайте, люди, довга байка буде!..» (гр.№5 5-го р.ж. вих. Лисиченко І.В.)

 

II.Педагогічна рада: : «Соціальна та фінансова  грамотність дітей  за допомогою програми  «Афлатот» (тематична)

До неї були проведені:

Педагогічна година: «Використання елементів економічної культури в математичній компетентності дітей»(рекомендації)

Конкурс: «Краща гра по формуванню економічної компетенції»

Консультація: «Як навчити дітей відчувати час, або тайм-менеджмент для дошкільників»

Колективний перегляд:

«Створюємо майбутнє відповідально й ощадливо!» (заняття за програмою «Афлатот») гр.№4 6-го р.ж., вих. Дем’янюк О.М.)

Консультації для педагогів:

 «Розкриття творчого потенціалу дітей в процесі ігрової діяльності»

«Новітні педагогічні технології в практику роботи з дітьми»

«Акценти задля наступності в роботі дошкільного закладу і початкової школи»

 «Аспекти  комфортного переходу дитини  з  дитсадка у школу»

«Наступність  ДНЗ і ЗОШ  в умовах Нової української школи»

«Розвиваємо професійну мобільність педагогів»

«Підвищення рухової активності дошкільників засобами народних рухливих ігор»

«Тістопластика як засіб ознайомлення дітей зі світом традиційної української іграшки»

«Практична діяльність щодо впровадження патріотичного виховання в освітньо-виховну систему роботи ДНЗ»

 «Безпека у природі»

 «Правила успішності у спілкуванні з батьками»

 «Організація літнього відпочинку:форми  планування виховної роботи в літній період».

«Організація денного сну в умовах широкого доступу свіжого повітря»

Підводячи підсумок, з втілення поставлених дошкільним закладом завдань, можна зробити висновок, що завдяки правильно організованій методичній роботі педагоги мали змогу:

{C}·         вдосконалити та практично відпрацювати застосування методів по реалізації формування рис громадянина української держави, згідно до вимог Базового компоненту.

Але з ситуацією, яка склалася в країні, наші педагоги реалізовували ці завдання не тільки в закладі, а ще й дистанційно.

·         осмислено підходили до рекомендацій, посилань, які надавались і їх використання під час дистанційного навчально-виховного процесу.

·         залучали батьків, як безпосередніх учасників дистанційного навчально-виховного процесу до різних форм і методів роботи з дошкільниками, досягли взаєморозуміння та прагнення до втілення розвитку гармонійної особистості дошкільника.

Рекомендації:

·         надавати дошкільникам більше самостійності, права вибору у різних видах діяльності: ігровій, пізнавальній, художній, з метою удосконалення знань, умінь і навичок, прояву в дитини здатності до самореалізації;

 ·         вихователям проводити цілеспрямовану роботу з батьками по формуванню у них моральних, правових поглядів, психологічну готовність оберігати природні цінності.

 

 

ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ЩОДО ЗМІЦНЕННЯ ЗДОРОВ’Я ДІТЕЙ

Основним завданням нашого колективу було і залишиться виховання у дітей, батьків та кожного із нас усвідомленого ставлення до необхідності вести здоровий спосіб життя для зміцнення власного здоров'я та можливості реалізувати кожною дитиною свого природного фізичного потенціалу. Для цього у дошкільному закладі підібрана ціла команда професіоналів, які якісно та успішно працюють з дітьми, а також вироблена і втілюється ціла оздоровча система, нагадаю це:

- ранкова гімнастика;

 - фізкультурні заняття;

 - фізкультхвилинки під час навчальної роботи;

- імунна гімнастика перед початком усіх занять;

- загартовуючі процедури після сну:

- імунна гімнастика пробудження та загартовуючі водні процедури;

- деякі види арт-терапії;

- прогулянки;

- рухливі ігри;

 

ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ КОЛЕКТИВУ З СІМЯМИ ВИХОВАНЦІВ

            Значна увага приділялась щодо підвищення якості у вихованців емоційно- ціннісного розвитку, покращення їхнього фізичного,  психічного здоров’я упродовж шкільного дитинства – як важливого чинника  здоров'я людини в цілому.

Були проведенні групові батьківські збори, анкетування, батьківські всеобучі, консультації. (більшість заходів було проведено дистанційно). Також були виставлені консультації та поради для батьків на особистій сторінці закладу у Фейсбуці.

Усі питання, які розв’язував колектив упродовж 2020/2021 навчального року, обговорювалися  та вирішувалися на батьківських зборах, конференціях, які на період карантину проводились онлайн. На протязі року були проведені розваги народознавчого змісту «Покрова», «Смачна Калита», «Щедрий вечір, добрий вечір», «Стрітення». В період адаптивного карантину вихователі груп провели для своїх вихованців такі розваги: «Зелені Свята», «Ой на Івана, та на Купала…», де діти вправлялись і отримували практичні знання про народні звичаї та обряди українського народу.

Діти всіх груп разом батьками, готували матеріали до тематичних виставок, які оформлялись на стендах  дитсадка та у групах ( виставка виробів із природного матеріалу: овочів, листя, фруктів, квітів  «Дари природи», майстер клас «Подаруй ялинкову прикрасу» (іграшка виготовлена власними руками), конкурс «Люба зимонька-зима, скільки     свят нам принесла!» (альбом сімейного відпочинку взимку).

 

ЯКІСТЬ РЕАЛІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

На виконання Закону України «Про дошкільну освіту» ст. 7, 18 та з метою залучення дітей до дошкільної освіти, педколективом проведений облік дітей за мікрорайоном. Розроблений план роботи з неохопленими дітьми. Завершується навчальний рік. В комплексі з іншими навчально-виховними моментами вихователями здійснювалось: екологічне, правове, народознавче, логіко-математичне виховання дошкільників, особлива увага приділялася безпеці життєдіяльності дітей (в період пандемії), розвитку креативності дітей. У дошкільному закладі  працюють досвідчені педагоги, а відвідують дошкільний заклад  чудові і розумні дітки. Програмові вимоги засвоїли всі діти, які відвідували дошкільний заклад  протягом навчального року.

            Випускаємо до школи 62 дитини. З них з високим рівнем підготовки 9 дітей, достатнім 51, 2 дитини у нашому закладі навчались за індивідуальною програмою розвитку, досягли теж певних результатів. Діти йдуть до школи, немає жодної дитини, яка б не засвоїла програми. Дошкільники всі комунікабельні, вільно спілкуються з дорослими, у них сформовано досить високий рівень мотиваційної готовності до школи. Добре розвинене мислення. У всіх дітей сформовано інтерес до книги, частина дітей вільно читає, інші діти мають навички складання букв у склади, а складів - у слова.

Порівняльний аналіз навчальних досягнень дітей 6-го року життя свідчить про те, що діти міцно засвоїли програмові вимоги і готові долати перші труднощі шкільного навчання.

 

МЕДИЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

Сестрою старшою медичною та адміністрацією закладу впродовж 2020/2021 н.р. здійснювався постійний контроль за дотриманням режиму в групах, їх санітарним станом. Систематично проводилося обстеження всіх дітей ДНЗ медичною сестрою. В період адаптивного карантину постійно ведеться робота щодо профілактики захворювань, загартування, формуються у дітей знання про дотримання дистанції, особисту гігієну та чистоту навколишнього середовища.

На даний момент батьківські куточки поповнені інформацією та консультаціями на тему: «Правила миття і гігієнічна обробка рук дезінфікуючими засобами», «Правила перебування у дошкільному закладі у період адаптивного карантину» «Профілактичні щеплення у дітей», «Загартування дітей влітку» та ін…

Протягом року було проведено обстеження відповідності меблів в групах до зросту дітей.

 

ПСИХОЛОГІЧНА СЛУЖБА

В закладі ведеться робота щодо виявлення дітей пільгових категорій та сімей, які опинились у складних життєвих умовах. Щорічно у вересні збирається банк даних на дітей різних категорій, складається соціальний паспорт закладу, який поновлюється двічі на рік. Наш дошкільний заклад відвідують діти таких пільгових категорій:

діти з особливими освітніми потребами – 2

 діти-інваліди – 4

 діти з багатодітних сімей – 19

діти з малозабезпечених сімей – 2

діти-переселенці – 2

 діти батьки яких в АТО – 7

діти під опікою – 1

 

ОРГАНІЗАЦІЯ РАЦІОНАЛЬНОГО ХАРЧУВАННЯ

 Забезпечення організації харчування та медичного обслуговування дітей і педагогічних працівників.

Організація харчування

Повноцінне та якісне харчування є невід’ємною складовою зміцнення здоров’я дітей. Питання організації харчування дітей у дошкільному закладі було і залишається одним із актуальних. Раціональний режим харчування, збалансованість раціону є основними умовами для підвищення захисту дитячого організму до захворювань, нормального росту та розвитку дітей, які тут виховуються.

Організація харчування дітей в ДНЗ  здійснюється відповідно до п.35 Закону України «Про дошкільну освіту», Положення про дошкільний навчальний заклад, затвердженим постановою КМУ від 12.03.2003 №305, постановою КМУ від 26.08.2002 №1243 «Про невідкладні питання діяльності дошкільних та інтернатних навчальних закладів», Порядком організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах, затвердженим наказом МОЗ України та МОН України від 01.06.2005 №242/329, Інструкцією з організації харчування дітей у ДНЗ, затвердженою наказом МОН України та МОЗ України від 17.04.2006 №298/227.

У дошкільному закладі 3-х разове харчування, згідно з двотижневим меню. Здійснює послуги з надання харчування ТОВ «Продрезерв №5» з 05.03.2018 року.

Вартість харчування з 1 січня 2021 року  в закладах дошкільної освіти Дніпра на одну дитину становить:

раннього віку - 31 грн 5 коп. (З них, 12 гривень 73 копійки - батьківська оплата і 18 гривень 32 копійки - оплата за рахунок бюджету)

для дитини дошкільного віку - 50 гривень 5 копійок. (з них, 20 гривень 52 копійки - батьківська оплата і 29 гривень 53 копійки - оплата за рахунок бюджету.

Визначено ряд пільгових категорій з оплати за харчування в дошкільних навчальних закладах. Звільняються від оплати:

діти-сироти та діти, що позбавлені батьківського піклування; 100%

діти із сімей, сукупний дохід в яких на кожного члена за попередній квартал не перевищив рівня прожиткового мінімуму: 100%

діти-інваліди та діти, що постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС:100%

діти учасників АТО: 100%

діти із багатодітних сімей, у яких троє і більше дітей відвідують дошкільні навчальні заклади: 50%

діти переселенці: 100%.

Працівники харчоблоку ознайомлені з санітарними правилами, умовами, термінами зберігання і реалізації продуктів, технологією приготування їжі, мають необхідні медичні висновки, забезпечені спецодягом та предметами особистої гігієни. Про це свідчить відповідна документація (накази, медичні книжки, журнали огляду працівників харчоблоку на гнійничкові захворювання, ознайомлення під особистий підпис з інструкціями).

З боку вихователів здійснювався постійний контроль за культурою харчування вихованців. Режим харчування здійснювався відповідно до режиму кожної вікової групи. Скарг на якість приготування їжі, порушень графіку видачі їжі не було зафіксовано.

В літній період вихованці дитячого садка забезпечені свіжими овочами та соками: це має позитивний результат в процесі оздоровлення дошкільників.

На постійному особистому контролі також тримаємо оплату за харчування, з батьками проводиться індивідуальна робота вихователями усіх вікових груп.

Робота з організації харчування дошкільників в КЗДО №239 ведеться на достатньому рівні.       

Подальші напрямки роботи:

 постійна інформація батьків про стан харчування дітей в КЗДО №239

 співпраця з Радою закладу з питання покращення харчування дітей.

            При періодичних перевірках групового персоналу по сантану приміщень та режимних моментах в групах значних порушень не було виявлено.

 

ДІЯЛЬНІСТЬ АДМІНІСТРАЦІЇ З ПИТАНЬ УПРАВЛІННЯ

Керівництво дошкільним навчальним закладом здійснює управління освіти департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради.  До складу органів самоуправління дошкільного навчального закладу входять: профспілковий комітет, педагогічна рада, батьківський комітет, комісія з ЦЗ, ОП та ТБ, пожежно -технічна комісія.

 Управлінські рішення та дії керівника у поточному році були спрямовані на забезпечення працездатності колективу та виконання річних завдань.

Контроль є важливою функцією управління, який спрямований на інформування про стан об’єкта. Саме з цією метою діяльність адміністрації була злагодженою, систематичною, цілеспрямованою, що своєчасно давало можливість запобігати негативним результатам в роботі.

 

СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ, ЗБЕРЕЖЕННЯ ТА ЗМІЦНЕННЯ ЗДОРОВ’Я

ВИХОВАНЦІВ ТА ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ

Згідно із Законом України «Про охорону праці» у дошкільному закладі здійснюється робота з охорони праці і техніки безпеки, призначені відповідальні з питань охорони праці, затверджені інструкції з безпеки на робочому місці і безпеки життєдіяльності дітей та учасників освітньо-виховного процесу. Охорона життя, збереження та зміцнення фізичного та психічного здоровя дітей – важливе завдання дошкільного закладу.

У дошкільному закладі здійснюється соціальний захист працівників. Між адміністрацією і трудовим колективом закладу складений Колективний договір. Цей договір є нормативним актом, на підставі якого здійснюється регулювання соціально-економічних, виробничих і трудових відносин.

Щодо соціально-трудових пільг, гарантій, компенсацій адміністрація та орган профспілкової первинної організації забезпечують належні умови соціального захисту працівників.

Зобовязання адміністрації, передбачені колективним договором, ретельно виконуються. У 2020/2021 н.році вчасно виплачувалася заробітна плата і аванс.

Робота з забезпечення безпеки життєдіяльності дошкільного закладу та учасників освітньо-виховного процесу здійснюються згідно з нормативною базою та заходів безпеки праці.

За період роботи КЗДО у 2020/2021 н.р. травматичних та несчасних випадків з дітьми під час освітньо-виховного процесу і співробітниками на робочому місці зафіксовано не було.

При складанні річного плану роботи планувалися заходи щодо організації роботи з охорони праці, збереження життя, здоров’я дітей і працівників, попередження дитячого та дорослого травматизму. Забезпечено проведення первинного, періодичного та інших видів інструктажів з техніки безпеки.

Організовано проводились при прийомі на роботу і періодичні (двічі на рік) медичні огляди працівників.

Профспілковий комітет приймав участь у розробці комплексних заходів  щодо досягнення встановлених нормативів з охорони праці, роботі комісії з атестації посадових осіб на знання ними нормативних актів з охорони праці.

Робота педагогічного колективу та всіх робітників ДНЗ щодо профілактики дитячого травматизму будувалася на Базовому компоненту дошкільної освіти, який спрямував роботу педагогів на формування у дошкільників певної життєвої позиції, елементарної  життєвої компетентності. Тільки систематична робота з дітьми щодо безпеки життєдіяльності може виробити в дитячій свідомості стереотипи безпеки в життєвому просторі. Тому завданнями нашого колективу з профілактики дитячого травматизму були і є:

-          поліпшення якості навчально-виховної роботи з дітьми щодо питань особистої безпеки та захисту життя;

-          удосконалення теоретичних знань та практичних навичок вихователів щодо формування у дошкільників ціннісного ставлення до власного здоровя та життя;

-          пропагування здорового способу життя серед дітей та батьків;

-          проведено інструктаж з першочергових дій персоналу і посадових осіб ДНЗ у разі загрози виникнення терористичних або диверсійних актів.

В наявності всі Журнали реєстрації інструктажів з питань охорони праці, які ведуться своєчасно. Це питання знаходиться на постійному контролі і заслуховується на нарадах при завідувачі та батьківських зборах.

Традиційно з 01 червня по 31 серпня дошкільний заклад переводиться на літньо – оздоровчий режим роботи.

 

ЗАЛУЧЕННЯ БАТЬКІВСЬНОЇ ГРОМАДСЬКОСТІ

навчального закладу до співпраці; співпраця з громадськими організаціями

Родина і заклад дошкільної освіти – два суспільних інститути, які закладають фундамент майбутнього дитини. У них одна мета: виховати здорову, соціально-адаптовану, всебічно розвинену людину з високим інтелектуальним, творчим та духовним потенціалом.

Тому ми впроваджуємо найрізноманітніші форми роботи з батьками.

Акцентуючи увагу на роботу закладу в умовах карантину, та ускладненої епідеміологічної ситуації з причини розповсюдження корона вірусної хвороби на COVID-19, всі заплановані заходи відбувались в онлайн -режимі на дистанційній платформі.

Одна зі складових нашої роботи – це  спільна праця з благоустрою території та партнерство в покращені матеріально-технічної бази закладу.

Завдяки плідній співпраці батьків та педагогів навесні 2021 року наш дошкільний заклад прийняв участь у акції, що ініціював мер міста «Дніпро квітучий». Територію закладу прикрашають висаджені дерева та квіти, які доповнюють естетичний вигляд закладу.

Щотижня адміністрація ДНЗ веде прийом громадян з особистих питань та з питань діяльності навчального закладу, розглядає пропозиції, зауваження, прохання викладені батьками, радою, батьківським комітетом тощо, інформує громадськість про прийняті рішення.

 

ПРОТИПОЖЕЖНА БЕЗПЕКА

Дотримання у належному стані протипожежного обладнання у закладі є умовою безпеки життєдіяльності всіх учасників навчально-виховного процесу. З цією метою в дошкільному закладі укомплектовано первинними засобами пожежогасіння – вогнегасниками (11шт.). В наявності план евакуації. В групах обладнані куточки безпеки.

 

 

ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

Це складний, відповідальний, але і цікавий для мене напрямок роботи.

Фінансово-господарська діяльність дошкільного закладу, нагадую, здійснюється згідно кошторису. Формується наш кошторис із фінансових асигнувань, що надходять із:

 - місцевого бюджету;

- благодійних та спонсорських надходжень.

Завдання адміністрації полягає в оптимальному його прогнозуванні, плануванні та цільовому використанні. Питання господарської роботи є найскладнішим у роботі керівника, так як на вирішення його потрібні кошти. Всі кошти спрямовуються на забезпечення життєдіяльності дитячого закладу (тобто, на створення комфортних умов для перебування дітей у закладі).

Батьківська спільнота залишається головним спонсором упорядкування групових приміщень, створення затишку та розвивального середовища для своїх малят. Впродовж звітного періоду все, що придбано батьками обов’язково оформляється у відповідну документацію та відображається на офіційному сайті дошкільного закладу та інформаційному стенді для батьків.

Завдяки діяльності батьківського комітету та батьків протягом 2020-2021н. року було придбано/зроблено:

Обладнано ігровий майданчик в групі  №1, №3 – 2 700 грн.

Ремонт пральних машин – 6000 грн.

Святкову фотоштору для випускного свята – 2.000 грн.

Бензин та масло для газонокосилки – 1.400 грн.

 

Як додаткові джерела фінансування, в КЗДО  організована співпраця з працівниками закладу. Досить плідно в 2020 - 2021 навчальному році працював трудовий колектив приймаючи участь в освітньому процесі та зміцненні матеріальної бази КЗДО № 239.

Залучення додаткових джерел фінансування  було придбано/зроблено:

Періодичні видання – 650 грн.

Настройка фортепіано – 700 грн.

Фарба для огорожі закладу –  2200 грн.

Канцтовари – 2000 грн.

Господарчі товари – 4 000 грн.

Святкова фотоштора для літніх розваг – 2.000 грн.

Послуга за користування сайтом «Класна оцінка» - 1510 грн.

Послуга електрика – 1100 грн.

Звоник на вхідні двері – 1150 грн.

Печатка та штамп закладу – 1300 грн.

 

ПІДСУМКИ

Шановні колеги, батьки! Я особисто та вихованці КЗДО №239 ДМР щиро вдячні вам  за те, що ви – не байдужі, що вас цікавить кожна прожита дитиною хвилина в нашому закладі. Завдяки вашій турботі діти зростають здоровими та щасливими.

За підсумками роботи колективу упродовж навчального року  можна зазначити, що поставлені завдання в цілому виконано.

Висловлюю подяку всім, хто співпрацював і був поряд з нами протягом цього навчального року. Сподіваюсь на подальшу плідну співпрацю з колективом, батьками, партнерами.

 

 

     

ЗВІТ  КЕРІВНИКА

Комунального закладу освіти

« Дошкільний   навчальний заклад  (ясла-садок)  № 239» «Черешенька»

Дніпровської міської ради

                                  перед батьками, колективом та громадськістю з питань  статутної діяльності закладу 

                                                                            у 2019 – 2020 навчальному році

09 липня 2020 року

 

 

ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО ДНЗ

Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 239 «Черешенька» - заклад освіти і виховання дітей віком від 2 років до 6 (7) років, який задовольняє потреби дітей у догляді, вихованні і зміцненні їхнього здоров'я. Дошкільний заклад здійснює освітню діяльність відповідно до статуту та колективного договору.

 

 

МЕРЕЖА ДНЗ

Станом на 09  липня у нас в садочку перебуває – 187 дітей.

Дітей ясельних груп на сьогоднішній день – 27 (при нормі 15), у минулому році – 33 дитини; садових – 160 (при нормі 100), у минулому році – 174 дитини.

 

 На 2020 – 2021  навчальний рік дошкільний навчальний заклад укомплектовано таким чином:

Групи ясельного віку (3 рік життя): 1 група;

 Групи молодшого дошкільного віку (4 р.ж.): 1 група;

 Групи середнього дошкільного віку (5 р.ж.): 2 групи;

 Групи старшого дошкільного віку (6 р.ж.): 2 групи.

 

Згідно нормативів, санітарно-гігієнічних вимог та специфіки роботи дитячого закладу в дитсадку обладнані необхідні приміщення: групові та спальні кімнати, роздягальні та кімнати гігієни. Постійно функціонують музична зала, працюють кабінети: медичний, методичний, кабінет психолога, всі технологічні та побутові приміщення. В кожній групі обладнано куточки здоров'я. Предметно-ігрове середовище усіх приміщень відповідає санітарним, функціональним, і естетичним вимогам завдяки спільній роботі вас, шановні батьки, та вихователів груп.

 

КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Кадрами дошкільний заклад укомплектований повністю, згідно штатного розпису. Працює нас в дитячому садку – 26 осіб: зокрема, педагогічних працівників — 13 осіб, з повною вищою педагогічною освітою в дитсадку – 7 осіб, неповну вищу освіту мають – 6 осіб. Рівень майстерності педагогів достатньо високий. Серед них — 3 педагоги мають звання – «вихователь-методист», 1 педагог - «спеціаліст II категорії», 2 педагоги - «спеціаліст I категорії», 2 педагоги мають – «вищу категорію», вихователь-методист має «вищу категорію» та звання - «старший вихователь».

 Середній вік педагогів – 40 років, стаж педагогічної роботи у педагогів в середньому 20 років. Тобто, це найбільш працездатна категорія населення. На даному етапі в дитячому садку відсутня плинність педагогічних кадрів.

            Фаховий рівень педагогічних кадрів забезпечується безперервною системою підвищення кваліфікації кадрів на рівні дошкільного закладу, шляхом відвідувань педагогами методичних об'єднань, курсів підвищення кваліфікації кадрів.

 Щороку в ДНЗ проходить атестація педагогічних працівників відповідно до «Типового положення» та «Змін до Типового положення» згідно перспективного плану, з виданням відповідних наказів та оформленням відповідних документів.

Педагоги 1 раз у 5 років проходять курси підвищення кваліфікації при КЗВО «Дніпровська академія неперервної освіти» Дніпропетровської обласної ради, та атестацію.

Творчою групою ДНЗ та вихователем - методистом ДНЗ проводяться консультації, педагогічні читання, тренінги, семінарські заняття. Під контролем адміністрації проходить участь педагогів у методичній роботі ДНЗ, робота з самоосвіти.

 

УПРАВЛІНСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

В навчальному році діяльність дитячого закладу здійснювалася згідно погодженого та затвердженого колективом КЗО «ДНЗ(ясла-садок)№239»ДМР річним планом.

Річний план 2019-2020 н.р. передбачав вирішення колективом таких завдань:

         1.Активізувати роботу з дітьми по формуванню сенсорно-пізнавальної та   

            логіко-математичної  компетенції, через освітню лінію «Дитина в сенсорно- 

            пізнавальному просторі».

2.Забезпечити наступність та взаємодію в педагогічному процесі дошкільного 

   навчального закладу і початкової школи для створення єдиної динамічної та

   перспективної системи, спрямованої на безкризовий розвиток дітей в умовах

   освітньої реформи «Нова українська школа».

3.Продовжувати формувати економічну освіченість, соціальну та фінансову

    грамотність дітей передшкільного віку в різних видах дитячої діяльності як

    крок в європейське майбутнє. За допомогою програми «Афлатот»

 

На протязі року були проведені 2 тематичні педагогічні ради:

I.Педагогічна рада: «Реалізація програмових завдань освітньої лінії «Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі»(тематична)

До неї були проведені:

Семінар-практикум: «Використання технології сторітелінгу в роботі з дітьми передшкільного віку»

Тренінг для вихователів: «Розвиваємо математичну та сенсорно-пізнавальну компетенцію дітей»

 Ділова гра: «Навчаємо дітей елементарної математики»;«Знайомтесь - лепбук»

Прийоми урізноманітнення завдань креативного характеру при ознайомленні дітей з правилами техніки безпеки (ярмарок ідей)

Консультування педагогів з питання «Основні методичні підходи в  роботі з дітьми з логіко-математичного розвитку»

Колективний перегляд:

Інтелектуальна гра «Крутіше за всіх» гр. №6 6-го року життя,вих. Мороз  Н.В.

 

II.Педагогічна рада: : «Соціально-фінансова освіта – крок у майбутнє». Продовжувати формувати економічну освіченість, соціальну та фінансову  грамотність дітей за допомогою програми «Афлатот» (тематична)

До неї були проведені:

Бюро педагогічних знахідок: «Все для юних економістів»

Конкурс: «Краща гра по формуванню економічної компетенції»

 

Інтелектуальнй марафон:«Розвивальне середовище з економічного виховання  дітей  шляхом використання дидактичних ігор».

Консультація: «Організація роботи з дітьми з економічного виховання»

Колективний перегляд:

заняття ««З Афлатуном граємо – економіку вивчаємо!»  гр.№4 5-го року життя,вих. Дем’янюк О.М.

 

Консультації для педагогів:

«Дидактичне забезпечення логіко-математичного та сенсорного розвитку дітей»

«Основні методичні підходи в  роботі з дітьми з логіко-математичного розвитку»

«Використання технології сторітелінгу в роботі з дітьми передшкільного віку»

«Знайомтесь - лепбук»

«Наступність ДНЗ і ЗОШ в умовах Нової української школи»

«Організація роботи з дітьми з економічного виховання»

«Пріоритетні напрямки національно-патріотичного виховання дошкільників»

«Психологічна комфортність перебування дітей у дошкільному закладі»

«Що повинен знати й уміти майбутній першокласник»

«Безпека у природі»

 «Правила успішності у спілкуванні з батьками»

 «Організація літнього відпочинку:форми  планування виховної роботи в літній період».

«Організація денного сну в умовах широкого доступу свіжого повітря»

 

Підводячи підсумок, з втілення поставлених дошкільним закладом завдань, можна зробити висновок, що завдяки правильно організованій методичній роботі педагоги мали змогу:

·       вдосконалити та практично відпрацювати застосування методів по реалізації формування рис громадянина української держави, згідно до вимог Базового компоненту.

Але з ситуацією, яка склалася в країні, наші педагоги реалізовували ці завдання дистанційно, знаходячись на карантині.

·       осмислено підходили до рекомендацій, посилань, які надавались і їх використання під час дистанційного навчально-виховного процесу.

·       залучали батьків, як безпосередніх учасників дистанційного навчально-виховного процесу до різних форм і методів роботи з дошкільниками, досягли взаєморозуміння та прагнення до втілення розвитку гармонійної особистості дошкільника.

 

Рекомендації:

·       надавати дошкільникам більше самостійності, права вибору у різних видах діяльності: ігровій, пізнавальній, художній, з метою удосконалення знань, умінь і навичок, прояву в дитини здатності до самореалізації;

 

·       вихователям проводити цілеспрямовану роботу з батьками по формуванню у них моральних, правових поглядів, психологічну готовність оберігати природні цінності.

 

ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ЩОДО ЗМІЦНЕННЯ ЗДОРОВ’Я ДІТЕЙ

Основним завданням нашого колективу було і залишиться виховання у дітей, батьків та кожного із нас усвідомленого ставлення до необхідності вести здоровий спосіб життя для зміцнення власного здоров'я та можливості реалізувати кожною дитиною свого природного фізичного потенціалу. Для цього у дитячому садку підібрана ціла команда професіоналів, які самі мають певні досягнення у фізкультурі та спорті і якісно та успішно працюють з дітьми, а також вироблена і втілюється ціла оздоровча система, нагадаю це:

- ранкова гімнастика;

 - фізкультурні заняття;

 - фізкультхвилинки під час навчальної роботи;

- імунна гімнастика перед початком усіх занять;

- загартовуючі процедури після сну:

- імунна гімнастика пробудження та загартовуючі водні процедури;

- деякі види арт-терапії;

- прогулянки;

- рухливі ігри;

 

ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ КОЛЕКТИВУ З СІМЯМИ ВИХОВАНЦІВ

            Значна увага приділялась щодо підвищення якості у вихованців емоційно- ціннісного розвитку, покращення їхнього фізичного,  психічного здоров’я упродовж шкільного дитинства – як важливого чинника  здоров'я людини в цілому.

Були проведенні групові батьківські збори, анкетування, батьківські всеобучі, консультації, також консультації для батьків діти яких не відвідують ДНЗ: «Адаптація дітей до умов ДНЗ», «Підтримайте та розвивайте допитливість дитини»,  «Режим дня першокласника», «Роль сім’ї у вихованні дітей», «Завдання виховання та навчання дітей на 2020 –2021 н.рік у світлі програми «Дитина у дошкільні роки»  і  т.д.

Усі питання, які розв’язував колектив упродовж 2019/2020 навчального року, обговорювалися  та вирішувалися на батьківських зборах, конференціях, які на період карантину проводились онлайн. На протязі року були проведені розваги народознавчого змісту «Покрова», «Смачна Калита», «Щедрий вечір, добрий вечір», «Масляна». В період адаптивного карантину вихователі груп провели для своїх вихованців такі розваги: «Зелені Свята», «Ой на Івана, та на Купала…», де діти вправлялись і отримували практичні знання про народні звичаї та обряди українського народу.

Діти всіх груп разом батьками, готували матеріали до тематичних виставок, які оформлялись на стендах  дитсадка та у групах ( виставка виробів із природного матеріалу: овочів, листя, фруктів, квітів  «Дари природи», до дня визволення міста «Це моє місто на Дніпрі», акція «Подаруй ялинкову прикрасу» (іграшка виготовлена власними руками), конкурс «Люба зимонька-зима, скільки     свят нам принесла!» (альбом сімейного відпочинку взимку).

 

ЯКІСТЬ РЕАЛІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

 

На виконання Закону України «Про дошкільну освіту» ст. 7, 18 та з метою залучення дітей до дошкільної освіти, педколективом проведений облік дітей за мікрорайоном. Розроблений план роботи з неохопленими дітьми. Завершується навчальний рік. В комплексі з іншими навчально-виховними моментами вихователями здійснювалось: екологічне, правове, народознавче, логіко-математичне виховання дошкільників, особлива увага приділялася безпеці життєдіяльності дітей (в період пандемії), розвитку креативності дітей. У дошкільному закладі  працюють професіонали, а відвідують дошкільний заклад  чудові і розумні дітки. Програмові вимоги засвоїли всі діти, які відвідували дошкільний заклад  протягом навчального року.

            Випускаємо до школи 42 дитини. З них з високим рівнем підготовки 8 дітей, достатнім 34, немає жодної дитини, яка б не засвоїла програми. Дошкільники всі комунікабельні, вільно спілкуються з дорослими, у них сформовано досить високий рівень мотиваційної готовності до школи. Добре розвинене мислення. У всіх дітей сформовано інтерес до книги, частина дітей вільно читає, інші діти мають навички складання букв у склади, а складів - у слова.

Порівняльний аналіз навчальних досягнень дітей 6-го року життя свідчить про те, що діти міцно засвоїли програмові вимоги і готові долати перші труднощі шкільного навчання.

 

МЕДИЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

Сестрою старшою медичною та адміністрацією закладу впродовж 2019/2020 н.р. здійснювався постійний контроль за дотриманням режиму в групах, їх санітарним станом. Систематично проводилося обстеження всіх дітей ДНЗ медичною сестрою. В період адаптивного карантину постійно ведеться робота щодо профілактики захворювань, загартування, формуються у дітей знання про дотримання дистанції, особисту гігієну та чистоту навколишнього середовища.

На даний момент батьківські куточки поповнені інформацією та консультаціями на тему: «Правила миття і гігієнічна обробка рук дезінфікуючими засобами», «Правила перебування у дошкільному закладі у період адаптивного карантину» «Профілактичні щеплення у дітей», «Загартування дітей влітку» та ін…

Протягом року було проведено обстеження відповідності меблів в групах до зросту дітей.

 

ПСИХОЛОГІЧНА СЛУЖБА

В закладі ведеться робота щодо виявлення дітей пільгових категорій та сімей, які опинились у складних життєвих умовах. Щорічно у вересні збирається банк даних на дітей різних категорій, складається соціальний паспорт закладу, який поновлюється двічі на рік. Наш дошкільний заклад відвідують діти таких пільгових категорій:

-        діти з особливими освітніми потребами – 3

-        діти з багатодітних сімей – 19

-        діти з малозабезпечених сімей – 6

-        діти-переселенці – 3

 

ОРГАНІЗАЦІЯ РАЦІОНАЛЬНОГО ХАРЧУВАННЯ

    Харчування дітей у закладі здійснюється відповідно до Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних закладах, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоровя України від 17.04.2006 року №298/227.

Упродовж 2019/2020 н. року в дошкільному закладі створювались сприятливі умови для організації доцільного та якісного харчування. З боку завідувача та медичного працівника протягом року здійснювався систематичний контроль за дотриманням санітарно-гігієнічних умов організації харчування. Відповідно до графіка проводились планові та оперативні перевірки щодо організації харчування, виходу страв та якістю приготування їжі. Готуючи страви, кухар суворо дотримувався технології приготування їжі, нормативного об'єму страв.

Продукти харчування та продовольча сировина надходили від постачальників із супровідними документами.

З боку вихователів здійснювався постійний контроль за культурою харчування вихованців. Режим харчування здійснювався відповідно до режиму кожної вікової групи. Скарг на якість приготування їжі, порушень графіку видачі їжі не було зафіксовано.

В літній період вихованці дитячого садка були забезпечені свіжими овочами та соками: це має позитивний результат в процесі оздоровлення дошкільників.

На постійному особистому контролі також тримаємо оплату за харчування. На жаль, щомісяця ми маємо заборгованість по батьківській оплаті. Тому з батьками проводиться індивідуальна робота вихователями усіх вікових груп.

Робота з організації харчування дошкільників в ДНЗ №239 ведеться на достатньому рівні.   

Подальші напрямки роботи:

-        постійна інформація батьків про стан харчування дітей в ДНЗ №239

-        співпраця з Радою закладу з питання покращення харчування дітей.

            При періодичних перевірках групового персоналу по сан.стану приміщень та режимних моментах в групах значних порушень не було виявлено.

 

СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ, ЗБЕРЕЖЕННЯ ТА ЗМІЦНЕННЯ ЗДОРОВ’Я

ВИХОВАНЦІВ ТА ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ

Згідно із Законом України «Про охорону праці» у дошкільному закладі здійснюється робота з охорони праці і техніки безпеки, призначені відповідальні з питань охорони праці, затверджені інструкції з безпеки на робочому місці і безпеки життєдіяльності дітей та учасників освітньо-виховного процесу. Охорона життя, збереження та зміцнення фізичного та психічного здоров’я дітей – важливе завдання дошкільного закладу.

У дошкільному закладі здійснюється соціальний захист працівників. Між адміністрацією і трудовим колективом закладу складений Колективний договір. Цей договір є нормативним актом, на підставі якого здійснюється регулювання соціально-економічних, виробничих і трудових відносин.

Щодо соціально-трудових пільг, гарантій, компенсацій адміністрація та орган профспілкової первинної організації забезпечують належні умови соціального захисту працівників.

Зобов’язання адміністрації, передбачені колективним договором, ретельно виконуються. У 2019/2020 н.році вчасно виплачувалася заробітна плата і аванс.

Робота з забезпечення безпеки життєдіяльності дошкільного закладу та учасників освітньо-виховного процесу здійснюються згідно з нормативною базою та заходів безпеки праці.

За період роботи ДНЗ у 2019/2020 н.р. травматичних та несчасних випадків з дітьми під час освітньо-виховного процесу і співробітниками на робочому місці зафіксовано не було.

При складанні річного плану роботи планувалися заходи щодо організації роботи з охорони праці, збереження життя, здоров’я дітей і працівників, попередження дитячого та дорослого травматизму. Забезпечено проведення первинного, періодичного та інших видів інструктажів з техніки безпеки.

Організовано проводились при прийомі на роботу і періодичні (двічі на рік) медичні огляди працівників.

Профспілковий комітет приймав участь у розробці комплексних заходів  щодо досягнення встановлених нормативів з охорони праці, роботі комісії з атестації посадових осіб на знання ними нормативних актів з охорони праці.

Робота педагогічного колективу та всіх робітників ДНЗ щодо профілактики дитячого травматизму будувалася на Базовому компоненту дошкільної освіти, який спрямував роботу педагогів на формування у дошкільників певної життєвої позиції, елементарної  життєвої компетентності. Тільки систематична робота з дітьми щодо безпеки життєдіяльності може виробити в дитячій свідомості стереотипи безпеки в життєвому просторі. Тому завданнями нашого колективу з профілактики дитячого травматизму були і є:

-        поліпшення якості навчально-виховної роботи з дітьми щодо питань особистої безпеки та захисту життя;

-        удосконалення теоретичних знань та практичних навичок вихователів щодо формування у дошкільників ціннісного ставлення до власного здоров’я та життя;

-        пропагування здорового способу життя серед дітей та батьків;

-        проведено інструктаж з першочергових дій персоналу і посадових осіб ДНЗ у разі загрози виникнення терористичних або диверсійних актів.

В наявності всі Журнали реєстрації інструктажів з питань охорони праці, які ведуться своєчасно. Це питання знаходиться на постійному контролі і заслуховується на нарадах при завідувачі та батьківських зборах.

Традиційно з 01 червня по 31 серпня дошкільний заклад переводиться на літньо – оздоровчий режим роботи.

 

ПРОТИПОЖЕЖНА БЕЗПЕКА

Дотримання у належному стані протипожежного обладнання у закладі є умовою безпеки життєдіяльності всіх учасників навчально-виховного процесу. З цією метою в дошкільному закладі укомплектовано первинними засобами пожежогасіння – вогнегасниками (11шт.). В наявності план евакуації. В групах обладнані куточки безпеки.

 

ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

Це складний, відповідальний, але і цікавий для мене напрямок роботи.

Фінансово-господарська діяльність дитсадка, нагадую, здійснюється згідно кошторису. Формується наш кошторис із фінансових асигнувань, що надходять із:

 - місцевого бюджету;

- благодійних та спонсорських надходжень.

Завдання адміністрації полягає в оптимальному його прогнозуванні, плануванні та цільовому використанні. Питання господарської роботи є найскладнішим у роботі керівника, так як на вирішення його потрібні кошти. Всі кошти спрямовуються на забезпечення життєдіяльності дитячого закладу (тобто,на створення комфортних умов для перебування дітей в садочку).

Батьківська спільнота залишається головним спонсором упорядкування групових приміщень, створення затишку та розвивального середовища для своїх малят. Впродовж звітного періоду все, що придбано батьками обов’язково оформляється у відповідну документацію та відображається на офіційному сайті дитячого садка та інформаційному стенді для батьків.

 

За допомогою батьківських благодійних внесків було придбано:

Косметичний ремонт груп - 6.000 грн.

Встановлено двері для групи №4 - 4.000 грн.

Обладнано ігровий майданчик в групі  №2 - 1.500 грн.

Новорічну фотоштору – 3.800 грн.

Спортивні лави (2 шт.) – 2.000 грн.

Бензин та масло для газонокосилки – 0.412 грн.

 

ПІДСУМКИ

Шановні колеги, батьки! Я особисто та вихованці ДНЗ №239 щиро вдячні Вам  за те, що Ви – не байдужі, що Вас цікавить кожна прожита дитиною хвилина в нашому закладі. Завдяки Вашій турботі діти зростають здоровими та щасливими. Сподіваюсь на подальшу плідну співпрацю з колективом, батьками, партнерами

 

 

ЗВІТ  КЕРІВНИКА

Комунального закладу освіти

« Дошкільний   навчальний заклад  (ясла-садок)  № 239» «Черешенька»

Дніпровської міської ради

 перед батьками, колективом та громадськістю з питань  статутної діяльності закладу у 2018 – 2019 навчальному році

10 липня 2019 року

 

 

ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО ДНЗ

Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 239 «Черешенька» - заклад освіти і виховання дітей віком від 2 років до 6 (7) років, який задовольняє потреби дітей у догляді, вихованні і зміцненні їхнього здоров'я. Дошкільний заклад здійснює освітню діяльність відповідно до статуту та колективного договору.

 

 

 

МЕРЕЖА ДНЗ

Станом на 10 липня у нас в садочку перебуває – 207 дітей.

Дітей ясельних груп на сьогоднішній день – 33 (при нормі 15), у минулому році – 37 дітей; садових – 174 (при нормі 100), у минулому році – 156 дітей.

 

 На 2019 – 2020  навчальний рік дошкільний навчальний заклад укомплектовано таким чином:

Групи ясельного віку (3 рік життя): 1 група;

 Групи молодшого дошкільного віку (4 р.ж.): 2 групи;

 Групи середнього дошкільного віку (5 р.ж.): 2 групи;

 Групи старшого дошкільного віку (6 р.ж.): 1 група.

 

Згідно нормативів, санітарно-гігієнічних вимог та специфіки роботи дитячого закладу в дитсадку обладнані необхідні приміщення: групові та спальні кімнати, роздягальні та кімнати гігієни. Постійно функціонують музична зала, працюють кабінети: медичний, методичний, кабінет психолога, всі технологічні та побутові приміщення. В кожній групі обладнано куточки здоров'я. Предметно-ігрове середовище усіх приміщень відповідає санітарним, функціональним, і естетичним вимогам завдяки спільній роботі вас, шановні батьки, та вихователів груп.

 

КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Кадрами дошкільний заклад укомплектований повністю, згідно штатного розпису. Працює нас в дитячому садку – 26 осіб: зокрема, педагогічних працівників — 11 осіб, з повною вищою педагогічною освітою в дитсадку – 7 осіб, неповну вищу освіту мають – 5 осіб. Рівень майстерності педагогів достатньо високий. Серед них — 3 педагоги мають звання – «вихователь-методист», 2 педагоги - «спеціаліст II категорії», 1 педагог - «спеціаліст I категорії», 2 педагоги мають – «вищу категорію», вихователь-методист має «вищу категорію» та звання - «старший вихователь».

 Середній вік педагогів – 39 років, стаж педагогічної роботи у педагогів в середньому 18 років. Тобто, це найбільш працездатна категорія населення. На даному етапі в дитячому садку відсутня плинність педагогічних кадрів.

            Фаховий рівень педагогічних кадрів забезпечується безперервною системою підвищення кваліфікації кадрів на рівні дошкільного закладу, шляхом відвідувань педагогами методичних об'єднань, курсів підвищення кваліфікації кадрів.

 Щороку в ДНЗ проходить атестація педагогічних працівників відповідно до «Типового положення» та «Змін до Типового положення» згідно перспективного плану, з виданням відповідних наказів та оформленням відповідних документів.

Педагоги 1 раз у 5 років проходять курси підвищення кваліфікації при КЗВО «Дніпровська академія неперервної освіти» Дніпропетровської обласної ради, та атестацію.

Творчою групою ДНЗ та вихователем - методистом ДНЗ проводяться консультації, педагогічні читання, тренінги, семінарські заняття. Під контролем адміністрації проходить участь педагогів у методичній роботі ДНЗ, робота з самоосвіти.

 

УПРАВЛІНСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

В навчальному році діяльність дитячого закладу здійснювалася згідно затвердженого колективом та погодженого з Управлінням освіти Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради планом.

Річний план 2018-2019 н.р. передбачав вирішення колективом таких завдань:

1.Спрямувати роботу ДНЗ над удосконаленням виховання основ безпечної поведінки дітей в різних життєвих ситуаціях та адаптації дітей через освітню лінію «Дитина в соціумі» (зміст освіти – соціально-комунікативна компетенція).

2.Вдосконалити роботу щодо створення мовленнєвого середовища та впровадження інноваційної технології (методика Л.Фесюкової «Виховання казкою»), які сприяють розумовому, емоційному і моральному розвитку дошкільників, через активізацію мовленнєвої  діяльності.

3.Вдосконалити роботу педагогічного колективу щодо підвищення якості  взаємодії  ДНЗ і сім'ї, як важливого засобу соціалізації дітей дошкільного віку, для становлення повноцінного і рівноправного члена свого соціального середовища.

Всі ці завдання реалізовувались в різних формах методичної роботи: на семінарських заняттях, педрадах, на відкритих переглядах, педагогічних читаннях, вивчались під час епізодичного та фронтального контролю.

 

На протязі року були проведені 2 тематичні педагогічні ради:

I.Педагогічна рада: «Виховання основ безпечної поведінки дітей в різних життєвих ситуаціях, та адаптації дітей через освітню лінію «Дитина в соціумі» (зміст освіти – соціально-комунікативна компетенція).

До неї були проведені:

Семінар-практикум: «Формування елементарної компетенції з питань безпеки,відповідно до вимог Базового компонента».

Тренінг для вихователів: «Формування вміння правильно поводитися під час надзвичайних ситуацій та уміння знайти правильний вихід з неї  та надавати посильну допомогу іншим.»

Співбесіда з вихователями: «Допоможи собі сам (ОБЖД)».

Прийоми урізноманітнення завдань креативного характеру при ознайомленні дітей з правилами техніки безпеки (ярмарок ідей)

Консультування педагогів з питання «Безпека дошкільників»

Колективний перегляд:

експеримент «Стихійні лиха» гр..№3 6-го року життя,вих.. Стефюк М.В.

 

II.Педагогічна рада: «Виховання казкою»(впровадження інноваційної технології яка сприяє розумовому, емоційному і моральному розвитку дошкільників через активізацію мовленнєвої діяльності)

До неї були проведені:

Методична панорама:правила навчання дошкільників рідної мови .

Диспут :«Розвиток мовлення малят засобами фольклору».

Проблемно-аналітична бесіда: «Використання інноваційних технологій під час колективного складання  казки»

Консультація: «Творчий підхід у роботі з казкою»

Інтелектуальнй марафон: «Роль дитячої книжки у мовленнєвому розвитку дошкільників»

Консультація:«Систематизація добірки художнього слова для використання під час режимних моментів».

Колективний перегляд:

розвага «У книги день народження» гр.№6 5-го року життя,вих. Мороз Н.В.

Консультації для педагогів:

 «Формування комунікативних навиків  дітей дошкільного віку»

«Технологія виготовлення театральних іграшок із солоного тіста»

«Розвиток інтелектуальних здібностей дітей під час проведення творчих ігор»

«Систематизація добірки художнього слова для використання під час режимних моментів».

«Використання ІКТ в ДНЗ: за і проти»

«Психологічна комфортність перебування дітей у дошкільному закладі»

«Що повинен знати й уміти майбутній першокласник»

«Безпека у природі»

«Виховання патріотично-налаштованої особистості дошкільника»

«Правила успішності у спілкуванні з батьками»

 «Організація літнього відпочинку:форми  планування виховної роботи в літній період».

«Організація денного сну в умовах широкого доступу свіжого повітря»

 

Підводячи підсумок, з втілення поставлених дошкільним закладом завдань, можна зробити висновок, що завдяки правильно організованій методичній роботі педагоги мали змогу:

·         вдосконалити та практично відпрацювати застосування методів по реалізації формування рис громадянина української держави, згідно до вимог Базового компоненту.

·         осмислено підійшли до інноваційних технологій і їх використання під час навчально-виховного процесу. Відмітили, що у рамках розвивальних програм інновацію можна вважати доцільною, якщо пріоритетною, ключовою ідеєю в ній є розвиток дитини;

·         залучали батьків, як безпосередніх учасників навчально-виховного процесу до різних форм і методів роботи дошкільного закладу, досягли взаєморозуміння та прагнення до втілення розвитку гармонійної особистості дошкільника.

 

В якості недоліків можна відмітити:

·          недотримання тематичного принципу розподілу різних  завдань з метою формування соціальної компетенції кожної дитини, граматичної правильності мови, збагачення життєвого досвіду;

Рекомендації:

·         надавати дошкільникам більше самостійності, права вибору у різних видах діяльності: ігровій, пізнавальній, художній, з метою удосконалення знань, умінь і навичок, прояву в дитини здатності до самореалізації;

 

·         вихователям проводити цілеспрямовану роботу з батьками по формуванню у них моральних, правових поглядів, психологічну готовність оберігати природні цінності.

 

ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ЩОДО ЗМІЦНЕННЯ ЗДОРОВ’Я ДІТЕЙ

Основним завданням нашого колективу було і залишиться виховання у дітей, батьків та кожного із нас усвідомленого ставлення до необхідності вести здоровий спосіб життя для зміцнення власного здоров'я та можливості реалізувати кожною дитиною свого природного фізичного потенціалу. Для цього у дитячому садку підібрана ціла команда професіоналів, які самі мають певні досягнення у фізкультурі та спорті і якісно та успішно працюють з дітьми, а також вироблена і втілюється ціла оздоровча система, нагадаю це:

- ранкова гімнастика;

 - фізкультурні заняття;

 - фізкультхвилинки під час навчальної роботи;

- імунна гімнастика перед початком усіх занять;

- загартовуючі процедури після сну:

- імунна гімнастика пробудження та загартовуючі водні процедури;

- деякі види арт-терапії;

- прогулянки;

- рухливі ігри;

 

ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ КОЛЕНКТИВУ З СІМЯМИ ВИХОВАНЦІВ

            Значна увага приділялась щодо підвищення якості у вихованців емоційно- ціннісного розвитку, покращення їхнього фізичного,  психічного здоров’я упродовж шкільного дитинства – як важливого чинника  здоров'я людини в цілому.

Були проведенні групові батьківські збори, анкетування, батьківські всеобучі, консультації, також консультації для батьків діти яких не відвідують ДНЗ: «Адаптація дітей до умов ДНЗ», «Вихована дитина – що це означає», «Підтримайте та розвивайте допитливість дитини»,  «Режим дня першокласника», «Роль сім’ї у трудовому вихованні дітей», «Спільна робота вихователя та сім’ї з соціальної адаптації дітей раннього віку»,«Завдання виховання та навчання дітей на 2018 –20189 н.рік у світлі програми «Дитина у дошкільні роки» 5-6 р.життя» і  т.д.

Усі питання, які розв’язував колектив упродовж 2018/2019 навчального року, обговорювалися  та вирішувалися на батьківських зборах, конференціях.  Не тільки фізичний розвиток, але й розвиток творчих, індивідуальних здібностей дітей та формування цілеспрямованої особистості є важливим завданням для нашого колективу, про що свідчить високий рівень проведення свят та дитячих ранків, виступів наших дітей перед батьками та громадськістю. На протязі року були проведені розваги народознавчого змісту «Покрова», «Смачна Калита», «Щедрий вечір, добрий вечір», «Масляна», «Зелені Свята», «Ой на Івана, та на Купала…», де діти вправлялись і отримували практичні знання про народні звичаї та обряди українського народу; працювали гуртки – хореографічний  “Веселі чоботята” (під керівництвом музичного керівника Л.Л.Цибульник) , ручної праці «Умілі рученята» (під керівництвом вихователя-методиста О.Г.Романенко) та шаховий гурток «Срібна королева» (під керівництвом вихователя  О.М. Дем’янюк ).

Діти всіх груп разом батьками, готували матеріали до тематичних виставок, які оформлялись на стендах  дитсадка та у групах ( «Осінні фантазії», до дня визволення

міста «Це моє місто на Дніпрі», спільна виставка дитячих  робіт:«Найкращий зимовий букет», Конкурс «Зима-чарівниця»(альбом сімейного відпочинку взимку), «Це моя матуся – до неї пригорнуся», «Розмалюю писанку»  та інші.)

 

ЯКІСТЬ РЕАЛІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

Результативною можна назвати роботу із забезпечення наступності нашого дитсадка та школи № 105. План спільних заходів передбачає:

 - Взаємне відвідування занять педагогами;

 - Педагогічні наради за участю педагогів школи та дитсадка;

 - Участь вчителів та адміністрації шкіл у групових батьківських зборах.

 

На виконання Закону України «Про дошкільну освіту» ст. 7, 18 та з метою залучення дітей до дошкільної освіти, педколективом проведений облік дітей за мікрорайоном. Розроблений план роботи з неохопленими дітьми. Завершується навчальний рік. В комплексі з іншими навчально-виховними моментами вихователями здійснювалось: екологічне, правове, народознавче, логіко-математичне виховання дошкільників, особлива увага приділялася безпеці життєдіяльності дітей, розвитку креативності дітей. В кожній групі проведені підсумкові заняття по виявленню рівня засвоєння дітьми програмових вимог з усіх розділів. У дошкільному закладі  працюють професіонали, а відвідують дошкільний заклад  чудові і розумні дітки. Програмові вимоги засвоїли всі діти, які відвідували дошкільний заклад  протягом навчального року.

            Випускаємо до школи 70 дітей. З них з високим рівнем підготовки 16 дітей, достатнім 54, немає жодної дитини, яка б не засвоїла програми. Дошкільники всі комунікабельні, вільно спілкуються з дорослими, у них сформовано досить високий рівень мотиваційної готовності до школи. Добре розвинене мислення. Випускники оперують поняттями «буква», «звук», «слово», «речення», добре роблять звуковий аналіз слів. У всіх дітей сформовано інтерес до книги, частина дітей вільно читає, інші діти мають навички складання букв у склади, а складів - у слова.

Порівняльний аналіз навчальних досягнень дітей 6-го року життя свідчить про те, що діти міцно засвоїли програмові вимоги і готові долати перші труднощі шкільного навчання.

 Немає великого розриву в рівні розвитку дітей та оволодінні ними програмовим матеріалом в розрізі груп.

            31 травня пройшли  випускні вечори у старших  групах  3 та №5, в ньому прийняли участь діти, батьки та колектив ДНЗ.

На високому професійному рівні діти демонстрували свої знання, уміння та навички, які вони здобували протягом всього періоду перебування їх у дошкільному закладі. Це велика заслуга педагогів, всього колективу дитячого садка, а також, без сумніву, вас, батьків, які завжди і в усьому нас підтримували. Надавали свої поради, рекомендації, прислухалися до наших зауважень, побажань. І, звичайно, ж те розвивальне середовище, яке ви створювали у своїх групах, допомагали у інтер’єрі та дизайні групових приміщень, були завжди нашими спонсорами та меценатами – дало позитивні плоди для наших з вами дітей. Велика та щира вам подяка, дорогі батьки, від усього нашого колективу.

 

 

МЕДИЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

Сестрою старшою медичною та адміністрацією закладу впродовж 2018/2019 н.р. здійснювався постійний контроль за дотриманням режиму в групах, їх санітарним станом. Систематично проводилося обстеження всіх дітей ДНЗ медичною сестрою. Постійно велась робота щодо профілактики застудних захворювань, загартування, формування у дітей знань про користь занять з фізичної культури, про особисту гігієну та чистоту навколишнього середовища.

Аналіз стану здоровя вихованців згідно зі статистичним звітуванням свідчить про поступове зниження рівня захворюваності по ДНЗ. Тобто захворюваність у поточному навчальному році частково знизилась.

Стан захворюваності по ДНЗ:

Порівняно з 2017/18 н.р. менше , це пояснюється тим, що персонал закладу постійно приділяє належну увагу загартовуючим заходам та профілактичним міроприємствам.

В результаті виконання програми оздоровлення дітей в дішкільному закладі зберігається стабільне покращення показників здоровя дітей.

 Пропущено 1 дитиною по хворобі – 1,8 дні.

 Всі діти обстежені спеціалістами та лабораторно. Все відтворено в медичних картках.

 Санітарно-просвітницька робота з батьками та працівниками закладу проводилась згідно річного плану ДНЗ.

Батьківські куточки поповнені консультаціями на тему: «Профілактичні щеплення у дітей», «Загартування дітей влітку», «Обережно кір!», «Профілактика кишкових інфекцій», «Диспансерізація дошкільника – важлива річ»

Протягом року було проведено обстеження відповідності меблів в групах до зросту дітей, були оновлені журнали здоров'я по групах, згідно графіку проводились оздоровчі заходи.

 

ПСИХОЛОГІЧНА СЛУЖБА

В закладі ведеться робота щодо виявлення дітей пільгових категорій та сімей, які опинились у складних життєвих умовах. Щорічно у вересні збирається банк даних на дітей різнх категорій, складається соціальний паспорт закладу, який поновлюється двічі на рік. Наш дошкільний заклад відвідують діти таких пільгових категорій:

-          діти з особливими освітніми потребами – 1

-          діти з багатодітних сімей – 19

-          діти з малозабезпечених сімей – 8

-          діти-переселенці – 5

 

 

ОРГАНІЗАЦІЯ РАЦІОНАЛЬНОГО ХАРЧУВАННЯ

    Харчування дітей у закладі здійснюється відповідно до Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних закладах, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоровя України від 17.04.2006 року №298/227.

Упродовж 2018/2019 н. року в дошкільному закладі створювались сприятливі умови для організації доцільного та якісного харчування. З боку завідувача та медичного працівника протягом року здійснювався систематичний контроль за дотриманням санітарно-гігієнічних умов організації харчування. Відповідно до графіка проводились планові та оперативні перевірки щодо організації харчування, виходу страв та якістю приготування їжі. Готуючи страви, кухар суворо дотримувався технології приготування їжі, нормативного об'єму страв.

Продукти харчування та продовольча сировина надходили від постачальників із супровідними документами.

З боку вихователів здійснювався постійний контроль за культурою харчування вихованців. Режим харчування здійснювався відповідно до режиму кожної вікової групи. Скарг на якість приготування їжі, порушень графіку видачі їжі не було зафіксовано.

В літній період вихованці дитячого садка були забезпечені свіжими овочами та соками: це має позитивний результат в процесі оздоровлення дошкільників.

На постійному особистому контролі також тримаємо оплату за харчування. На жаль, щомісяця ми маємо заборгованість по батьківській оплаті. Тому з батьками проводиться індивідуальна робота вихователями усіх вікових груп.

Робота з організації харчування дошкільників в ДНЗ №239 ведеться на достатньому рівні.         

Подальші тнапрямки роботи:

-          постійна інформація батьків про стан харчування дітей в ДНЗ №239

-          консультації для батьків щодо раціонального харчування дітей

-          співпраця з Радою закладу з питання покращення харчування дітей.

            При періодичних перевірках групового персоналу по сантану приміщень та режимних моментах в групах значних порушень не було виявлено.

 

СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ, ЗБЕРЕЖЕННЯ ТА ЗМІЦНЕННЯ ЗДОРОВ’Я

ВИХОВАНЦІВ ТА ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ

Згідно із Законом України «Про охорону праці» у дошкільному закладі здійснюється робота з охорони праці і техніки безпеки, призначені відповідальні з питань охорони праці, затверджені інструкції з безпеки на робочому місці і безпеки життєдіяльності дітей та учасників освітньо-виховного процесу. Охорона життя, збереження та зміцнення фізичного та психічного здоровя дітей – важливе завдання дошкільного закладу.

У дошкільному закладі здійснюється соціальний захист працівників. Між адміністрацією і трудовим колективом закладу складений Колективний договір. Цей договір є нормативним актом, на підставі якого здійснюється регулювання соціально-економічних, виробничих і трудових відносин.

Щодо соціально-трудових пільг, гарантій, компенсацій адміністрація та орган профспілкової первинної органвзації забезпечують належні умови соціального захисту працівників.

Зобовязання адміністрації, передбачені колективним договором, ретельно виконуються. У 2018/2019 н.році вчасно виплачувалвся заробітна плата і аванс.

Робота з забезпечення безпеки життєдіяльності дошкільного закладу та учасників освітньо-виховного процесу здійснюються згідно з нормативною базою та заходів безпеки праці.

За період роботи ДНЗ у 2018/2019 н.р. травматичних та несчасних випадків з дітьми під час освітньо-виховного процесу і співробітниками на робочому місці зафіксовано не було.

При складанні річного плану роботи планувалися заходи щодо організації роботи з охорони праці, збереження життя, здоров’я дітей і працівників, попередження дитячого та дорослого травматизму. Забезпечено проведення первинного, періодичного та інших видів інструктажів з техніки безпеки.

Організовано проводились при прийомі на роботу і періодичні (двічі на рік) медичні огляди працівників.

Проспілковий комітет приймав участь у розробці комплексних заходів  щодо досягнення встановлених нормативів з охорони праці, роботі комісії з атестації посадових осіб на знання ними нормативних актів з охорони праці.

Робота педагогічого колективу та всіх робітників ДНЗ щодо профілактики дитячого травматизму будувалася на Базовому компоненту дошкільної освіти, який спрямував роботу педагогів на формування у дошкільників певної життєвої позиції, елементарної  життєвої компетентності. Тільки систематична робота з дітьми щодо безпеки життєдіяльності може виробити в дитячій свідомості стереотипи безпеки в життєвому просторі. Тому завданнями нашого колективу з профілактики дитячого травматизму були і є:

-          поліпшення якості навчально-виховної роботи з дітьми щодо питань особистої безпеки та захисту життя;

-          удосконалення теоретичних знань та практичних навичок вихователів щодо формування у дошкільників ціннісного ставлення до власного здоровя та життя;

-          пропагування здорового способу життя серед дітей та батьків;

-          проведено інструктаж з першочергових дій персоналу і посадових осіб ДНЗ у разі загрози виникнення терорестичних або диверсійних актів.

В наявності всі Журнали реєстрації інструктажів з питань охорони праці, які ведуться своєчасно. Це питання знаходиться на постійному контролі і заслуховується на нарадах при завідувачі та батьківських зборах.

Традиційно з 01 червня по 31 серпня дошкільний заклад переводиться на літньо – оздоровчий режим роботи.

 

ПРОТИПОЖЕЖНА БЕЗПЕКА

Дотримання у належному стані протипожежного обладнання у закладі є умовою безпеки життєдіяльності всіх учасників навчально-виховного процесу. З цією метою в дошкільному закладі укомплектовано первинними засобами пожежогасіння – вогнегасниками (11шт.). В наявності план евакуації. В групах обладнані куточки безпеки.

 

ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

Це складний, відповідальний, але і цікавий для мене напрямок роботи.

Фінансово-господарська діяльність дитсадка, нагадую, здійснюється згідно кошторису. Формується наш кошторис із фінансових асигнувань, що надходять із:

 - місцевого бюджету;

- благодійних та спонсорських надходжень.

Завдання адміністрації полягає в оптимальному його прогнозуванні, плануванні та цільовому використанні.Питаня господарської роботи є найскладнішим у роботі керівника, так як на вирішення його потрібні кошти.Всі кошти спрямовуються на забезпечення життєдіяльності дитячого закладу (тобто,на створення комфортних умов для перебування дітей в садочку).

Батьківська спільнота залишається головним спонсором упорядкування групових приміщень, створення затишку та розвивального середовища для своїх малят.Впродовж звітного періоду все, що придбано батьками обов’язково оформляється у відповідну документацію та відображається на офіційному сайті дитячого садка та інформційному стенді для батьків.

 

За допомогою батьківських благодійних внесків було придбано:

Косметичний ремонт груп - 6.000 грн.

Встановлено двері для групи №4 - 4.000 грн.

Обладнано ігровий майданчик в групі  №2 - 1.500 грн.

 

Новорічну фотоштору – 3.800 грн.

Фотоапарат – 5.000 грн.

Спортивні лави (2 шт.) – 2.000 грн.

Бензин та масло для газонокосилки – 0.412 грн.

 

 

ПІДСУМКИ

Підводячи підсумки минулого навчального року можна стверджувати, що робота з дітьми велась систематично, цілеспрямовано, комплексно, з урахуванням вікових можливостей дітей та відповідно до вимог програми.

 

Шановні колеги, батьки! Я особисто та вихованці ДНЗ №239 щиро вдячні Вам  за те, що Ви – не байдужі, що Вас цікавить кожна прожита дитиною хвилина в нашому закладі. Завдяки Вашій турботі діти зростають здоровими та щасливими. Сподіваюсь на подальшу плідну співпрацю з колективом, батьками, партнерами.